Szkoła Podstawowa nr 38 w Bytomiu  

Kontakt


Lista dzieci przyjętych do pierwszej klasy w roku szkolnym 2021/2022

 

 1. Banczarek Natasza
 2. Bloch Emilia
 3. Bzdęga Zofia
 4. Cygon Kacper
 5. Dubik Jakub
 6. Farbowski Grzegorz
 7. Florczyński Szymon
 8. Grobelny Lilianna
 9. Gubała Julia
 10. Gutwinski Paweł
 11. Jarmużek Wojciech
 12. Jasiok Piotr
 13. Jędryka Hanna
 14. Kamińska Alicja
 15. Kawik Emilia
 16. Kocik Maja
 17. Kostrzewa Patrycja
 18. Kosz Kacper
 19. Kosz Szymon
 20. Kremiec Tymoteusz
 21. Krupa Dominika
 22. Krzyżak Oskar
 23. Kurdek Mateusz
 24. Łuckoś Maja
 25. Malok Nataniel
 26. Moś Jakub
 27. Nierychło Magdalena
 28. Nowak Marcelina
 29. Olejniczak Stanisław
 30. Paliga Natalia
 31. Ramiączek Karol
 32. Sajdok Piotr
 33. Sojka Paulina
 34. Sokalla Barbara
 35. Sprot Martyna
 36. Stajno Jadwiga
 37. Staś Jakub
 38. Starczewska Maja
 39. Stolarczyk Bartosz
 40. Szajer Zofia
 41. Szulakowski Tymon
 42. Śpiewok Max
 43. Urbańczyk Lena
 44. Watoła Maja
 45. Wawrzyniak Kamil

 

 

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 38 z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Korczaka 1, tel 32/2895317, e-mail spb38@poczta.onet.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,

e-mail iod_edu@um.bytom.pl

1.      Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 530) w celu podania do publicznej wiadomości wyników rekrutacji na stronie internetowej szkoły;

2.      Odbiorcy danych osobowych: podmioty obsługujące system informatyczny;

3.      Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji do szkoły nie dłużej niż do upłynięcia terminów postępowania odwoławczego;

4.      Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(UE 2016/679);

5.      Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

6.      Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

7.      Podanie danych osobowych w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa jest niezbędne.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

spb38@poczta.onet.pl

spb38@poczta.onet.pl
tel. (32) 289-53-17
NIP:
 626-26-26-643

Kalendarz szkolny

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Platforma Edukacyjna
Miasta Bytom