Szkoła Podstawowa nr 38 w Bytomiu  

Kontakt


Bezpieczeństwo w szkole

Rekomendacje dla placówki edukacyjnej na wypadek wystąpienia
   zagrożenia o charakterze terrorystycznym.
(PDF) - 09.02.2018 r.
Bezpieczeństwo przez cały rok szkolny - nowa akcja MSWiA oraz policji. (PDF)
Nieletni a substancje psychoaktywne - 25.09.2015 r.
Bezpieczne poruszanie się w internecie (PPT) - 04.01.2014 r.
Cyberprzemoc (PPT) - 04.01.2014 r.
Pierwsza pomoc w przypadku ataku epilepsji (padaczki) - 09.03.2013 r.