Szkoła Podstawowa nr 38 w Bytomiu  

Kontakt


Dokumenty szkolne

   Procedury bezpieczeństwa w SP 38 Bytom - 22.05.2019 r.
Ewakuacja w trakcie lekcji i przerwy. (PDF)
Procedura dotycząca cyberprzemocy. (PDF)
Procedura dotycząca czynu karalnego. (PDF)
Procedura dotycząca kradzieży. (PDF)
Procedura dotycząca pornografii. (PDF)
Procedura dotycząca substancji psychoaktywnych. (PDF)
Procedura dotycząca ucznia agresywnego. (PDF)
Procedura postępowania na wypadek ucznia będącego ofiarą
   czynu karalnego.
(PDF)
Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole. (PDF)
Procedura postępowania wobec ucznia zachowującego się agresywnie oraz  
   procedura postępowania z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze
   13.12.2018 r.
(PDF)
 
   Inne dokumenty szkolne
Statut Szkoły Podstawowej nr 38 w Bytomiu - 21.09.2018 r. (PDF)
Karta oceny zachowania.
Program profilaktyczno - wychowawczy 2018/2019.
Misja i wizja szkoły.