Szkoła Podstawowa nr 38 w Bytomiu  

Kontakt


informatyka

KP nr 5 - Arkusz kalkulacyjny - zadania.
Ankieta internetowa dla uczniów.
Tworzenie nowych plików i folderów.
KP nr 23 - Zasady poprawnego wprowadzania tekstu.
Wyszukiwanie informacji w Internecie.
KP nr 17 - stosowanie funkcji oraz wykresy w arkuszu kalkulacyjnym.
Opis funkcji programu Word.
Korespondencja seryjna - logo - baza danych.
Praca z dokumentem wielostronicowym.
Stosowanie funkcji "jeżeli" w arkuszu kalkulacyjnym.
Testy z informatyki    Kod aktywacyjny
Redagowanie dokumentów (KP 6B - inf.1)
Zakup mieszkania   Historia kalendarza  Kartka z kalendarza
Prezentacja danych za pomocą wykresów.
Arkusz kalkulacyjny - zadania.
Arkusz kalkulacyjny - test.
Karta frekwencji klasy.
Stosowanie funkcji w arkuszu.
Zestawienie semestralne ocen klasy
Wykresy w arkuszu kalkulacyjnym
Lista zakupów.
Stacja paliw.
Polacy na ośmiotysięcznikach.
Budowa jednostki centralnej.
Arkusz kalkulacyjny - frekwencja
Test z podstaw obsługi komputera
Krzyżówka
Zestaw komputerowy
Planety
Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) - materiały pomocnicze.
Stosowanie funkcji w formułach.
 Rysowanie i malowanie w edytorze grafiki:
   Znak  
   Żaglowiec
   Siatka sześcianów
   Mój pokój
Urządzenia wejścia i wyjścia komputera.
Moje wydatki
Skróty klawiszowe
Ochrona przed wirusami