Test na kartę rowerową

1. Wjeżdżając na przejazd dla rowerzystów przebiegający przez jezdnię:
a) musisz pamiętać, że samochody na jezdni mogą do przejazdu zbliżać się z dużą prędkością i nie będą w stanie ustąpić Ci pierwszeństwa przejazdu,
b) zawsze możesz liczyć na to, że kierujący pojazdami na jezdni zbliżającymi się do przejazdu zatrzymają się, aby ustąpić Ci pierwszeństwa,
c) nie musisz zwracać uwagi na nadjeżdżające jezdnią pojazdy, albowiem masz pierwszeństwo przejazdu
2. Rowerzysta jadący po drodze:
a) zawsze może korzystać z jezdni, jeśli będzie jechał bardzo ostrożnie,
b) jest obowiązany poruszać się poboczem, chyba, że nie nadaje się ono do jazdy albo ruch roweru utrudniałby ruch pieszym,
c) zawsze może korzystać z chodnika, jeśli będzie uważał na pieszych.
3. Włączanie się do ruchu następuje:
a) przy rozpoczynaniu jazdy po każdym zatrzymaniu się,
b) podczas wjeżdżania na jezdnię ze ścieżki dla rowerów na przejeździe dla rowerzystów,
c) przy wjeżdżaniu na drogę ze strefy zamieszkania.
4. Liczba rowerów jednośladowych w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:
a) 5,
b) 10,
c) 15.
5. Rowerzyście zabrania się:
a) jazdy po poboczu obok innego rowerzysty,
b) korzystania z chodnika w każdych okolicznościach,
c) czepiania się innych pojazdów.
6. Rowerzysta jadąc po ścieżce dla rowerów i pieszych:
a) jest obowiązany zachować szczególną ostrożność wobec pieszych i ustępować im pierwszeństwa,
b) ma pierwszeństwo wobec pieszych,
c) musi ustępować pierwszeństwa tylko osobom niepełnosprawnym.
7. Jazda rowerem po chodniku jest:
a) zawsze zabroniona,
b) zawsze dopuszczalna, jeżeli rowerzysta uważa na pieszych,
c) dopuszczalna, gdy nie ma drogi (ścieżki) dla rowerów, a dopuszczalna prędkość na jezdni dla pojazdów samochodowych jest większa niż 60 km/h.
8. Jeżeli zachowanie na drodze określone jest różnymi metodami, to w pierwszej kolejności należy stosować się do:
a) znaków drogowych,
b) sygnalizacji świetlnej,
c) poleceń i sygnałów dawanych przez kierującego ruchem.
9. Wyprzedzany rowerzysta:
a) może przyśpieszać,
b) zawsze musi zatrzymać się, aby ułatwić wyprzedzanie,
c) ma obowiązek zjechać jak najbardziej w prawo - i w razie potrzeby - zatrzymać się dla ułatwienia wyprzedzania.
10. Rowerzysta jest obowiązany włączyć światła pozycyjne roweru:
a) w okresie od zmierzchu do świtu,
b) w ciągu dnia od 1 października do końca lutego,
c) przez cały rok.
11. Do obowiązkowego wyposażenia roweru należą m.in.:
a) błotniki,
b) bidon (pojemnik na napój),
c) dzwonek (sygnał dźwiękowy).
12. Rower wykorzystywany do ruchu na drodze publicznej powinien być wyposażony w światła pozycyjne i odblaskowe:
a) zawsze,
b) tylko w okresie od zmierzchu do świtu,
c) nie musi być wyposażony w te światła - wystarczy, że rowerzysta używa pulsującego, czerwonego światła umieszczonego z tyłu.
13. Wyjechałeś na wycieczkę rowerową za miasto. Jak powinieneś się zachować, zbliżając się do przejazdu kolejowego oznaczonego znakiem:
a) możesz wjechać na przejazd bez zwracania większej uwagi na torowisko, bo jak będzie jechał pociąg, to i tak dróżnik opuści szlaban,
b) musisz zachować szczególną ostrożność i upewnić się, czy nie nadjeżdża pociąg,
c) możesz przekroczyć przejazd tylko jako pieszy prowadząc rower.
14. Czy ten znak:
a) informuje cię tylko, że masz do wyboru bezpieczną drogę dla rowerów,
b) zabrania jazdy tak oznaczoną drogą,
c) zobowiązuje cię do korzystania z wyznaczonej drogi lub pasa ruchu dla rowerów jednośladowych.
15. Który z przedstawionych znaków nie dotyczy rowerzystów:
a) b) c)
16. Taka postawa kierującego ruchem oznacza:
a) zezwolenie na ruch,
b) zakaz wjazdu (stój),
c) zezwolenie na skręt w lewo.
17. W tej sytuacji kierujący:
a) pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa rowerzyście,
b) pojazd 2 ma pierwszeństwo przed rowerzystą,
c) pojazdami 1 i 2 mają pierwszeństwo przed rowerzystą.
18. Przedstawiony znak poziomy oznacza:
a) przejście dla pieszych,
b) przejazd dla rowerzystów,
c) stanowisko postojowe.
19. Którym pieszym w tej sytuacji kierujący pojazdem ustępuje pierwszeństwa:
a) tylko pieszemu 1,
b) tylko pieszym 2 i 3,
c) wszystkim.
20. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
a) przejeżdża pierwszy,
b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,
c) przejeżdża ostatni.

 

21. Pierwszą czynnością poprzedzającą udzielenie pomocy ofiarom wypadku powinno być:
a) ocena obrażeń ofiar wypadku,
b) zadbanie o bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku,
c) wezwanie pogotowia ratunkowego i policji.
22. Resuscytację krążeniowo-oddechową należy prowadzić:
a) do czasu odzyskania świadomości przez poszkodowanego,
b) do czasu samoistnego powstania tętna i oddechu,
c) przez 5 minut.
23. Używanie maseczki ratowniczej jednorazowego użytku podczas stosowanego oddechu wspomaganego metodą "usta-usta":
a) jest wskazanym zabezpieczeniem przed bezpośrednim kontaktem z wydzielinami z jamy ustnej poszkodowanego,
b) jest zbędne, ponieważ choroby zakaźne nie przenoszą się przez ślinę,
c) może spowodować pogłębienie urazów.