Szkoła Podstawowa nr 38 w Bytomiu  

Kontakt


Samorząd Uczniowski SP 38 w Bytomiu

rok szkolny 2018/19

(Opiekun SU - Joanna Pytel )

Przewodnicząca:Natalia Nalepka

Zastępca przewodniczącej: Ewelina Książek

Skarbnik: Agata Blacha

Rzecznik praw ucznia: Amelia Schweissing

 

Plan pracy samorządu uczniowskiego

Rok szkolny 2018/2019

 

1. W dniu Chłopaka we wszystkich klasach dziewczyny wybierać będą klasowego Gentelmana.

2. Od października do maja trwać będzie konkurs na "najpiękniejszą klasę".

3. Wprowadzamy Dzień Jubilata - solenizant będzie zwolniony z pytania.

4. Kontynuować będziemy "szczęśliwy numerek".

5. Wraz z wolontariuszami  z okazji Światowego Dnia Ochrony Zwierząt zorganizujemy zbiórkę karmy dla zwierzaków ze schroniska.

6. Mikołajki będą przebiegały dla wszystkich uczniów w atmosferze magii, iluzji i fajnej zabawy.

7. Na balu karnawałowym bawić nas będzie wodzirej.

8. W Dniu Kobiet chłopcy wybierać będą klasowe Damy.

9. Będzie również: dzień muzyki, dzień kolorów, szkolny "Mam talent" i wiele innych ciekawych imprez!!!

10. W ciągu całego roku będziemy prowadzić gazetkę ścienną SU.

11. Będziemy pomagać wszystkim, którzy nas o pomoc poproszą - udział w akcjach charytatywnych.

12. Deklarujemy współudział w uroczystościach szkolnych.

 

 

„Szczęśliwy numerek”

 

Regulamin Szczęśliwego numerka:

1.     Szczęśliwy numerek będzie losowany przez przedstawicieli SU w obecności jego opiekunów.

2.     Od wyniku losowania nie ma odwołania.

3.     Szczęśliwy numerek będzie wieszany w dwóch miejscach w szkole - na tablicy ogłoszeń prze klasie 1a/1b oraz na tablicy na półpiętrze przy schodach.

4.     Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go.

5.     Uczeń, którego numerek wylosowano, jest zwolniony w danym dniu z:

·        Odpowiedzi ustnej na ocenę;

·        Z pisania niezapowiedzianej kartkówki.

6.     Szczęśliwy numerek nie zwalnia z:

·        Pisania zapowiedzianych lub przełożonych sprawdzianów i kartkówek;

·        Zaplanowanego pytania;

·        Wykonywania prac domowych (pisemnych i ustnych), z których uczeń może być oceniony;

·        Aktywnego udziału w lekcji (uczeń podlega ocenie);

·        Wykonywania obowiązków dyżurnego klasowego.

 

W przypadku, gdy uczeń wylosuje szczęśliwy numerek, ale nie zachowuje podstawowych norm społecznych oraz nie wypełnia obowiązków uczniowskich zarówno na lekcji jak i na przerwach nie może skorzystać z praw przysługujących szczęśliwemu numerkowi.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

spb38@poczta.onet.pl

spb38@poczta.onet.pl
tel. (32) 289-53-17
NIP:
 626-26-26-643

Kalendarz szkolny

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Platforma Edukacyjna
Miasta Bytom