Szkoła Podstawowa nr 38 w Bytomiu  

Kontakt


RODO - ochrona danych osobowych

 
Zasady dotyczące wykorzystania prywatnego sprzętu do realizacji
   zdalnego nauczania obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 38 w Bytomiu
    od dnia 26.10.2020 r.
Klauzula informacyjna - nauczanie zdalne.
Klauzula informacyjna - COVID - 19.
Klauzula informacyjna - rodzic opiekun prawny - wyniki rekrutacji.
Klauzula informacyjna - rodzice, uczniowie - nauczanie zdalne.
Klauzula informacyjna - rodzice, uczniowie - dziennik elektroniczny.
Klauzula informacyjna - zamówienia publiczne
Klauzula informacyjna - dla partnerów, kontrahentów, dostawców i wykonawców
Klauzula informacyjna - fundusz świadczeń socjalnych
Klauzula informacyjna - nauczyciele
Klauzula informacyjna - pracownicy
Klauzula informacyjna - rekrutacja - pozostali pracownicy
Klauzula informacyjna - rekrutacja - pracownik samorządowy
Klauzula informacyjna - rekrutacja - nauczyciele
Zgoda na przetwarzanie wizerunku - pracownicy
Zgody do dokumentacji w związku z rekrutacją
Wzór informacji zgodnie z art, 14 RODO w przypadku pierwszego kontaktu
  - pismo dla rodzica/opiekuna prawnego
Klauzula informacyjna rodzic/opiekun prawny - stołówka
Klauzula informacyjna rodzic/opiekun prawny - świetlica
Klauzula informacyjna rodzic/opiekun prawny/uczniowie
Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbierania dziecka ze świetlicy
 

Monitoring w Szkole Podstawowej nr  38 w  Bytomiu - 07.02.2020 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 38 im. Jana III Sobieskiego w Bytomiu, uprzejmie informuje, że  uruchomienie monitoringu wizyjnego celem ochrony mienia szkoły nastąpi dnia 12 lutego 2020 roku.

Teren monitorowany (PDF)
Monitoring wizyjny - klauzula informacyjna. (PDF)  

 


Administratorem danych osobowych jest  Szkoła Podstawowa nr 38 im. Jana III Sobieskiego  41-935 Bytom, ul. Korczaka 1 reprezentowana przez dyrektora Macieja Biernackiego. 

Dane kontaktowe inspektora: Inspektor IOD SP38 w Bytomiu:

Marzena Kryszkowska e-mail
iod_edu@um.bytom.pl

 
Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych:

1. w celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa;
2. odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa;
 
3.
dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa w szczególności w celach archiwalnych;

4. osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usuwania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(UE 2016/679). Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

5. podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne;

6. w przypadku braku podstawy prawnej pozyskiwanie danych osobowych od osób, których dane dotyczą, wymagane jest uzyskanie zgody tej osoby na ich przetwarzanie, a osoba ta jest informowana, że ma prawo cofnięcia zgody w każdym momencie.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

spb38@poczta.onet.pl

spb38@poczta.onet.pl
tel. (32) 289-53-17
NIP:
 626-26-26-643

Kalendarz szkolny

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Platforma Edukacyjna
Miasta Bytom