Szkoła Podstawowa nr 38 w Bytomiu  

Kontakt


Kalendarz szkolny 2020/2021

 

01 września 2020 r.
 

Rozpoczęcie roku szkolnego

09 września 2020 r.
(środa)

   Zebrania z rodzicami

01 listopada 2020 r.
 

Wszystkich Świętych

04 listopada 2020 r.
(środa)

 Zebrania z rodzicami

2 i 3 grudnia 2020 r.
(środa, czwartek)

 Konsultacje indywidualne

23 - 31 grudnia 2020 r.
 

Zimowa przerwa świąteczna

04 -17 stycznia 2021 r.
 

Ferie zimowe

27 stycznia 2021 r.
(środa)

Termin wystawienia ocen za I semestr

03 lutego 2021 r.
(środa)

Konferencja klasyfikacyjna za I semestr

10 lutego 2021 r.
(środa)

Konferencja podsumowująca I semestr

14 lutego 2021 r.
 

Zakończenie pierwszego semestru

24 marca 2021 r.
(środa)
 

Spotkania z wychowawcami oraz konsultacje. Analiza postępów w nauce.

01 -06 kwietnia 2021 r.
 

Wiosenna przerwa świąteczna

19 maja 2021 r.

Zebrania z rodzicami:
- analiza postępów w nauce

- informacje o egzaminach dla uczniów klas ósmych.
- informacje o przewidywanych ocenach rocznych.

25 maja 2021 r.
 

Egzamin ósmoklasisty - język polski

26 maja 2021 r.
 

Egzamin ósmoklasisty - matematyka

27 maja 2021 r.
 

Egzamin ósmoklasisty - język obcy

09 czerwca 2021 r.
 

Termin wystawienia ocen rocznych

16 czerwca 2021 r.
 

Konferencja klasyfikacyjna

23 czerwca 2021 r.
 

Konferencja podsumowująca rok szkolny 2020/2021

25 czerwca 2021 r.
 

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

26 czerwca -31 sierpnia 2021 r.
 

  Wakacje

01 września 2021 r.

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2021/2022


 

Dni ustawowo wolne od pracy:
Wszystkich Świętych – 1 listopada 2020 r. (niedziela)
Święto Niepodległości – 11 listopada 2020 r. (środa)
Boże Narodzenie – 25 grudnia 2020 r. (piątek)
                       - 26 grudnia 2020 r. (sobota)
Nowy Rok – 1 stycznia 2021 r. (piątek)
Trzech Króli – 6 stycznia 2021 r. (środa)
Poniedziałek Wielkanocny – 05 kwietnia 2021 r.
Święto Pracy – 1 maja 2021 r. (sobota)
Święto Konstytucji 3 Maja–3 maja 2021 r. (poniedziałek)
Boże Ciało – 03 czerwca 2021 r. (czwartek)

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
14 października 2020 r. - (środa) - Dzień Edukacji Narodowej art. 74 Karty Nauczyciela.
02 listopada 2020 r. - (poniedziałek)
04 stycznia 2020 r. (poniedziałek)
05 stycznia 2020 r. - (wtorek)
04 maja 2021 r. - (wtorek)
04 czerwca 2021 r. - (piątek)

25, 26, 27 maja 2021 r. - egzaminy ósmoklasisty (wtorek, środa, czwartek)                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

spb38@poczta.onet.pl

spb38@poczta.onet.pl
tel. (32) 289-53-17
NIP:
 626-26-26-643

Kalendarz szkolny

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Platforma Edukacyjna
Miasta Bytom