PONIEDZIAŁEK – nauczanie zdalne

 

I a

 

I b

II a

II b

III a

III b

IVa

IVb

V a

VIa

VI b

VII a

VIIb

VIIIa

1

Sie

 

 

 

Km

  Za

Ste

 

Ra

hist

 

wf gr.1

Kra

Zaj roz.

Gie

 j.nie gr.2

Ma
j.pol

 

2

Sie

An

Km

  Za

Ste

Ur  mat

Ku  j.pol

Pa    

j.ang

Ju

mat

Kra

muz

Gie

j.ni

Gr1

wf

Gr2

Ma

j.pol

Wo

  Dor. Zaw.

3

Sie

 

An

 

Km

 

Li

j.ang.

Ste

 Ga

   przyr

Ku 

j.pol.

Ra

z.roz.

Ju

mat

Pa    

j.ang gr.1

Ma

j.pol

Gie

  j.niem.

Wo

  Dor. Zaw.

4

Li

j.ang.

An

Km

Gie

  j.niem

Ste

Ma

j.pol

Ga

wf

Ku  j.pol

Pa

j.angr1

   

Ur

inf

Gr2

Ra

hist

Ju

mat

Py

rel

Gie

  j.niem

5

Sie

An

Py

rel

 

  Za

Li

j.ang.

Ga

przyr

Mai

wdż

Ra

hist

Pa

j.an

Gr2  

Ur

inf

Gr1

Ku  j.pol

Ma

j. pol

Py

rel

Ju

mat

6

 

Li

j.ang.

Py

rel

 

 

 

Ma

g.wych.

 

 

Ur 

plast

Pa    

j.ang gr.2

 

Kra
muz

Ju

g.wych

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga

wf

Ra

  g.wych.

Py

rel

 

Kra

G.wych

Ks

religia

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga

wf

 

 

Ks

religia