ŚRODA nauczanie zdalne

 

I a

I b

II a

II b

III a

III b

IV a

IV b

V a

VIa

VIb

VII a

VIIb

VIIIa

1

Sie

inf

 

Pa

 j. ang.

Li

j.ang

Za

Ste

wf

wf

 

 

 

 

Sma

chemia

Wo

dor. zaw.

 

2

Sie

Li

j.ang

 

Km

 

Za   

Ste

tech

 

 

 

 

Sma

biol

Ra

hist

Ju

Zaj. roz

3

Sie

 

An

 

Km

 

Za

Ste

Ur  mat

Kra

muz

 

Ku

j.pol

Sma

biol

g.wych.

Ra

hist

Ju

inf

4

Py

rel

An

 

Km

 

Ga

wf S

Kra

Zaj.roz

Ur

plast

Kra

plas

 

Ku

j.pol

Sma

geogr

wf

Gr1

Pa

j.a

gr2

Ju

mat

Ra

wos

5

Py

rel

An

 

Km

Zaj. roz

Za

  Zaj. roz

Ste

Py

rel

Ku

j.pol

Kra

muz

wf

Gr1

Pa

j.a

gr2

Ur

mat

Ju

mat

Ma

j.pol

Sma

chemia

6

 

An

 

 

 

 

 

tech

Ku

j.pol

Ju

    mat

Pa

j.a

gr1

Ur

Inf

gr.2

Py

rel

wf

Ma

j.pol

7

 

 

 

 

 

 

 

inf.

Ur  mat

wf

gr2

Pa

j.a

gr1

Kra

  zaj. roz

Py

rel

Sma

Biol

Ma

j.pol

8

 

 

 

 

 

 

 

Ad

j.ang

tech

Mai

wdż

 

Ma

zaj. roz

Sma

chemia

Szy

wf

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inf.

 

 

 

Mai

wdż

Szy

edb

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga

wf