Pole tekstowe: lek -cja
godz.
Poniedziałek
Wtorek 
Środa
Czwartek
Piątek
 
7.25 
- 
8.15
 
Razem dla Bytomskich Dzieciaków
-język angielski kl.V 
Razem dla Bytomskich Dzieciaków
-matematyka kl.V-  A.Juszczyk 
Wspomaganie rozwoju ucznia
kl.VI B ( jęz. polski) -  B.Małczak 
Rozwijanie zainteresowań uczniów  kl.VIA  ( język polski) -B.Małczak 
Przygotowanie do sprawdzianu -kl.VIB (jęz.angielski ) -J.Paczyna 
Razem dla Bytomskich Dzieciaków
-jęz. angielski kl.VIB 
ZDW kl.IA - W.Sieja 
 Razem dla Bytomskich Dzieciaków-
jęz. angielski kl.VIA 
1.
8.15
 - 
9.00
 
Razem dla Bytomskich Dzieciaków
-język angielski kl.V 
Razem dla Bytomskich Dziecia-ków(matematyka) kl.V-  A.Juszczyk 
Basen kl.IB - 
M.Anzorge (co 2 tygodnie)
 Razem dla Bytomskich Dzieciaków
-jęz. angielski kl.VIB 
Razem dla Bytomskich Dzieciaków(jęz.ang) kl.VIA 
ZDW- matematyka -kl.VIA i VI B-A.Juszczyk 
2.
9.05 -9.50
 
ZDW kl.III B   -  A.Zawora
Basen kl.IB - M.Anzorge (co 2 tyg.) 
 
 
5.
12.00 - 12.45
Razem dla Bytomskich Dzieciaków
 - informatyka kl.IVB - A.Juszczyk
Zajęcia rozwijające zainteresowa-nia uczniów kl.III A- M.Ramiączek 
ZDW kl.IB - M.Anzorge
Basen  kl.IA  i II - 
W.Sieja , I.Dądela  ( co 2 tygodnie) 
Gry i zabawy kształtujące mowę dziecka -   B.Biedroń
Zajęcia czytelnicze kl.II - III- J.Gałęziowska 
ZDW kl.III A - M.Ramiączek 
Zajęcia czytelnicze 
kl.II-III- J.Gałęziowska 
ZDW  kl.II - I.Dądela 
Zajęcia z ceramiki  gr.I
 
6.
12.55
-
13.40
Zajęcia rozwijające zainteresowa-nia uczniów kl.III b - A.Zawora 
 
Razem dla Bytomskich Dzieciaków - informatyka kl.IVB - A.Juszczyk
Basen  kl.IA  i II - 
W.Sieja , I.Dądela (co 2 tygodnie) 
Kółko religijne kl.I -III- J.Pytel
Szachy  kl.I - III
ZDW - język polski kl.IV B - I.Butor
 ( 1 i 3 środa miesiąca) 
Razem dla Bytomskich Dzieciaków-matematyka kl.IVA  , IVB-  A.Juszczyk  
Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego kl.IV  B -A.Płotkowski 
Razem dla Bytomskich Dzieciaków-jęz.polski kl.IVA - B.Małczak 
Zajęcia rozwijające  zain-teresowania uczniów kl.IV - VI  - G.Kurasiewicz 
Zajęcia z ceramiki  gr.II
Razem dla Bytomskich Dzieciaków-jęz.polski kl.V - B.Małczak 
 
7.
13.40
- 14.30
Zajęcia sportowo-rekreacyjne  
SKS kl.IV-VI- B.Różycka 
Razem dla Bytomskich Dzieciaków informatyka kl.IVA - A.Juszczyk
Przygotowanie do sprawdzianu -kl.VIB - J.Gałęziowska 
Przygotowanie do sprawdzianu -(jęz.angielski) kl.VIA  -J.Paczyna 
Szachy - kl.IV - VI
Zajęcia sportowo-rekreacykne        SKS  kl.IV-VI- B.Różycka 
Razem dla Bytomskich Dzieciaków    -matematyka kl.VIB-  A.Juszczyk 
Sprawy Samorządu Uczniowskiego  - J.Pytel 
ZDW  (historia , przyroda) kl.IV-VI - G.Kurasiewicz 
Przygotowanie do sprawdzianu -kl.VIB - J.Cyptor 
 
Zajęcia z ceramiki  
gr.III
     
    ZDW matematyka 
    kl.V - A.Juszczyk
8.
  14.15 - 15.00
    Zajęcia sportowo-rekreacyjne  
    SKS kl.IV-VI-  B.Różycka 
Razem dla Bytomskich Dzieciaków - informatyka kl.IVA - A.Juszczyk
Gimnastyka korekcyjna kl.I - IV 
    Zajęcia sportowo-rekreacyjne   SKS  kl.IV-VI- B.Różycka 
 
Razem dla Bytomskich Dzieciaków-jęz.polski 
kl.VI A   - B.Małczak 
(  14.35 - 15.20 ) 
    
 
 


Pole tekstowe: ZAJĘCIA DODATKOWE   UCZNIÓW SP 38  -  KLASA I - VI    rok szkolny 2014 / 2015