SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCY :

         W I ETAPIE EDUKACYJNYM  KL.I - III  ;  

        W II ETAPIE EDUKACYJNYM KL.IV - VI ;

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 38 IM. JANA III SOBIESKIEGO W BYTOMIU  W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016

 

Numer w szkolnym zestawie

autor - tytuł - wydanictwo

edukacja

klasa

55 / 2014  / SP 38

Program edukacji wczesnoszkolnej Ćwiczenia z pomysłem.Aut.: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went .        WSiP

Edukacja wczesnoszkolna

klasa I - II

54 / 2013 / SP 38

Sikora-Banasik D.:  Program nauczania języka angielskiego dla etapu wczesnoszkolnego klasy I - III szkoły podstawowej .                                                                          NOWA ERA

Język  angielski

klasa I -III

52 / 2013 / SP 38

Janicka - Panek T.,Bieleń  B., Małkowska-Zegadło  H. : Szkoła na miarę .Program nauczania  dla I etapu - edukacji  wczesnoszkolnej .                                                                        NOWA  ERA

Edukacja wczesnoszkolna

klasa III

53 / 2013 / SP 38

Surdej A., Surdej B.: Jutro pójdę w świat .Program nauczania języka polskiego w klasach IV - VI szkoły podstawowej .                                                                                                WSiP

Język polski

klasa IV -VI

42 /2012 / SP 38

Ellis M.,Rak A. : Program nauczania języka angielskiego  II etap edukacyjny                      Oxford            

Język  angielski

klasa IV-VI

49 / 2012 / SP 38

Braun M.,Mańkowska A.,,Paszyńska M.: Program nauczania matematyki w szkole podstawowej.                                                                                                    

                                                                                                                                            Nowa Era

Matematyka

klasa IV-VI

58 / 2015 / SP 38

Lolo R.,  Pieńkowska A.,  Towalski R : Historia wokół nas .Program nauczania ,dla klas IV-VI szkoły podstawowej.                                                                                                                                      WSiP

Historia

klasa IV

44 / 2012/ SP 38

Maćkowski T. : Wczoraj i dziś. Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w kl.IV - VI szkoły podstawowej.                                                                                                             Nowa Era                                                                                         

  Historia

klasa

V - VI

57 / 2015 / SP 38

Przyrodo witaj! Program nauczania przyrody dla szkoły podstawowej .red. W. Kofta

Przyroda

klasa IV 

45 / 2012/ SP 38

Golanko J. : Tajemnice przyrody . Program nauczania orzyrody w szkole podstawowej   Nowa  Era

Przyroda

klasa IV-VI

56 / 2015  / SP  38

Jochemczyk W.,Krajewska I ., Kranas W.: Lekcje z komputerem .Zajęcia komputerowe . Program nauczania informatyki w szkole podstawaowej w klasach IV – VI.     WSiP                                                       

Zajęcia

komputerowe

klasa IV 

50 / 2012/ SP 38

 Kiałka D. : Informatyka Europejczyka.Program nauczania informatyki w szkole podstawowej .   

                                                                                                                                Edukacja Helion                                                                                                                    

Zajęcia

komputerowe

klasa  V-VI

47 / 2012/ SP 38

Łabecki L.:Jak to działa. Program  nauczania ogólnego zajęć techniczynch w klasach 4 - 6 szkoły podstawowej.                                                                                                                   Nowa  Era

Zajęcia techniczne

klasa IV-VI

46 / 2012 / SP38

Romanowska A. :Wychowanie fizyczne bliższe wartościom. Autorski program nauczania dla klas IV - VI szkoły podstawowej.                                                                                         Korepetytor                                    

Wychowanie fizyczne

klasa IV-

VI

48 /2012 /SP 38

Lukas J.,Onak K.: Do dzieła ! Program nauczania plastyki w szkole podstawowej.          Nowa  Era

Plastyka.

klasa IV-VI

59 / 2015 / SP 38

Smoczyńska U., Jakubczek – Drążek K. : Klucz do muzyki . Program nauczania muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej .      WSiP

 Muzyka 

 

38 / 2010 /SP38

Wachowiak E.: Program nauczania muzyki w szkole podstawowej .                                    Gawa

Muzyka  

klasa

IV -  VI

51 / 2013/ SP 38

Król T.:Wędrując ku dorosłości Program nauczania dla klas IV - VI  szkoły podstawowej .       Rubikon                                                                                                              

.Wychowanie do życia w rodzinie .

klasa V