SZKOŁA PODSTAWOWA nr 38 im. Jana III Sobieskiego
Bytom ul. Korczaka  1

SP 38 Bytom