CZWARTEK

 

I a

I b

II a

II b

IIIa

IIIb

IVa

IVb

V a VIa VI b VII a VIIb VIIIa

1
8.00 – 8.45

Sie

wf S

 

 

Km

Za

Ste

 Ad
j.ang

Ku 
 
j.pol

 

 

 

 

 

 

2
8.55 – 9.40 

Sie

 

 

Km

wf S

Za

Ste

 

Ku 

g.wych.

 

Py

rel

 

 

Pa

j.ang

Gr2

   

Ju

Inf

Gr1

Wf

 

Ma

j.pol

3
9.50 – 10.35

Sie

   

 

 

Km

Za   

Ste

 

 

 

Ur 
 
mat

 

Ku 
j.pol

Py

rel

 

Ju

Inf

Gr2

Pa

j.ang

Gr1

   

Wf

 

Ma

j.pol

4
10.45 – 11.30

Sie

 

 

Km

Ga

wf

kor

Ste

 

 

Py

rel

 

Ga

wf

Ku 
j.pol

Pa

j.ang

Gr2

   

Ur

Inf

Gr1

Ma

j.pol

Gie  j.niem  

Ju

mat

5
11.45 – 12.30

Sie

Z. roz   

 

 

 

 

Kra

 Zaj.roz

wf S

Ga

    przyr.

Ur 
mat

Ra

his

Ku 
j.pol

Ma

j.pol

Ju

mat

Pa

j.ang

6
12.45 – 13.30 

 

An

 

 

 

 

Ma

j.pol

Ga

wf

Ku 
 
j.pol

wf

Gr1

Pa

j.ang

Gr2

   

Ur 
mat

Kra

 muz

Py

rel

 

Ra

wos

7
 13.40 – 14.25 

 

An

inf

 

 

 

Ma

j.pol

 

Ku 
j.pol

Pa

j.ang

Gr1

   

wf

Gr2

Ga

wf

Kra

 plas

Ad
 
j.ang   

Gie

j.niem

8
14.35 – 15.20 

 

Li

j.ang

 

 

 

 

Ur 
 
mat

 

Kra

 muz

 

Pa

j.ang

gr. 1

wf

Gr1

Gie

j. nie

gr2

Ad

j.ang

Szy

wf

9
15.30 – 16.15

 

Li

j.ang

 

 

 

   

 

 

 

Kra

 plas

 

 

Gie

j. nie

gr1

wf

Gr2

 

Szy

wf

10
16.25 – 17.10