Szkoła Podstawowa nr 38 w Bytomiu  

Kontakt


Osiągnięcia Szkoły Podstawowej Nr 38
im. Jana III Sobieskiego w Bytomiu
 w roku szkolnym 2011/2012

   

 1. Największym sukcesem i osiągnięciem szkoły w minionym roku szkolonym było zdobycie pierwszego miejsca w województwie w konkursie przedmiotowym z języka polskiego z elementami historii przez ucznia klasy szóstej Jakuba Rusinek.

 2. Ten sam uczeń zajął szóste miejsce w olimpiadzie języka angielskiego „Chempion of English”.

 3. Uczeń klasy szóstej Michał Cholewa w ogólnopolskim konkursie instrumentów klawiszowych w Łodzi zajął drugie miejsce w Polsce.

 4. Dwie uczennice klasy szóstej w ogólnopolskim konkursie historycznym „CLIO” zostały laureatkami zajmując siódmą lokatę w kraju, w kategorii umiejętności plastycznych Magdalena Wolska i w kategorii wiedzy historycznej Wiktoria Wyszatycka.

 5. W wojewódzkim konkursie o życiu i działalności Marii Sklodowskiej-Curie drugie miejsce zajęła uczennica klasy piątej Marta Kirsch.  

 6. W miejskim konkursie matematycznym uczeń klasy czwartej Patryk Woźniak zdobył wyróżnienie.

 7. Natomiast całoroczna praca członków rady pedagogicznej przyniosła efekty: w pracy dydaktycznej w postaci 100% promocji uczniów do klas programowo wyższych; w pracy wychowawczej, że uczeń zagrożony demoralizacją i pozostający pod kuratelą Sądu w Bytomiu ukończył szkołę bez żadnej interwencji Policji w ciągu roku szkolnego.

 8. Na wyróżnienie zasługują nauczyciele przygotowujący uczniów do udziału w konkursach: P. mgr Grażyna Kurasiewicz (przyroda i historia), P. mgr Jolanta Paczyna (j. angielski), P. mgr Ewa Hajda (plastyka), P. mgr Barbara Małczak (j. polski).

 9.  W dniu 21 marca 2012 roku w ramach Dnia odkrywania talentów w Agorze w Bytomiu uczniowie prezentowali się na scenie muzycznej, na scenie tanecznej (klasa III z rocznika sześciolatków – wychowawca P. mgr Magdalena Ramiączek) oraz przygotowano stoisko prezentacji osiągnięć uczniów i szkoły.

 10. W sprawie wyniku sprawdzianu po szóstej klasie w roku 2012 utrzymano poziom niżej średni z poprzedniego roku szkolnego, który był również niżej średni, a wyższy od wyniku z roku 2010. Trzeba nadmienić, że przy niełatwym (bardzo zróżnicowanym pod względem dydaktycznym) zespole klasowym 29 uczniów.

 11. Najbardziej ważnym wydarzeniem nie tylko dla szkoły, lecz dzielnicy Sucha Góra i całego miasta Bytom były uroczystości w dniu 27 stycznia 2012 roku związane z Tragedią Górnośląską. Głównym gospodarzem i fundatorem pamiątkowej tablicy upamiętniającej ofiary tragedii górnośląskiej było Suchogórskie Towarzystwo Społeczne, a uczestnikami uroczystości wicemarszałek  województwa śląskiego Jerzy Gorzelik, przedstawiciele sejmiku śląskiego oraz radni i władze miasta w Bytomiu. Uczniowie nie tylko uczestniczyli w uroczystościach, lecz przygotowali oprawę artystyczną razem z chórem kościelnym parafii Świętego Michała Archanioła w Suchej Górze.

 12. W trakcie tego roku szkolnego odbyły się, jak co roku dwie edycje wypoczynku dla uczniów ZIMA i LATO  w mieście.

 13. W rok szkolnym 2011/2012 funkcjonowało w szkole 8 oddziałów klasowych, w tym pierwsza A siedmiolatków i pierwsza B sześciolatków, a także III A siedmiolatków i III B sześciolatków. Uczniowie korzystali poza ramowym planem nauczania z dodatkowych zajęć zorganizowanych wspólnie z rodzicami i bez angażowania środków budżetowych szkoły: dla uczniów klas pierwszych A i B zajęcia karate oraz dla uczniów klas pierwszych i drugich zajęcia na basenie.   

 14. W mijającym roku szkolnym oddano do użytku wyremontowaną nową klasę lekcyjną dla uczniów klasy pierwszej sześciolatków oraz zainstalowano tablice multimedialną. Wyremontowano także pomieszczenia archiwum szkolnego, sekretariat i gabinet dyrektora szkoły.     

 15. Dawid Kuś, Jakub Rusinek – I miejsce w Miejskim Konkursie Czytelniczym „Z lekturą szkolną za pan brat”.

 16. Dawid Kuś – II etap w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka polskiego z Elementami Historii.

 17. Jakub Rusinek – laureat Wojewódzkiego Konkursu przedmiotowego z Języka Polskiego z Elementami Historii.

  

 
 
 
 
 
 

Admin: A. Płotkowski

spb38@poczta.onet.pl
spb38@poczta.onet.pl
tel. (32) 289-53-17
NIP:
 626-26-26-643

Logo SP 38 Bytom
 
 
 
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej
 
Kuratorium Oświaty w Katowicach

Platforma Edukacyjna
Miasta Bytom

Kalendarz roku szkolnego 2012/2013