Strona główna  SP 38 Bytom
Strona główna SP 38 Bytom

Dzień Nauczyciela w naszej szkole

    Dzień Edukacji Narodowej, popularnie zwany Dniem Nauczyciela, jest polskim świętem państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego. Zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 r. na mocy ustawy - Karta praw i obowiązków nauczyciela. Święto to upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce.
    W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony jest  Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć dydaktycznych.
   Tradycyjnie w ramach podziękowania nauczycielom za ich trud włożony w edukację i wychowanie, uczniowie naszej szkoły pod opieką Pani Joanny Pytel przygotowali uroczysty apel.
Podczas apelu życzenia wszystkim pracownikom szkoły złożył Dyrektor Szkoły Maciej Biernacki.
 

W dalszej części apelu wręczone zostały dyplomy:

- za reprezentowanie szkoły w konkursie wiedzy matematyczno – przyrodniczej
- za udział w turnieju sprawności motorycznej (Zjazd Absolwentów) 
- za czołowe miejsca w konkursie szkolnym z języka angielskiego.

Strona główna  SP 38 Bytom
Strona główna SP 38 Bytom
PA110002 PA110005 PA110009 PA110010 PA110011
PA110012 PA110015 PA110018 PA110020 PA110021
PA110022 PA110024 PA110025 PA110027 PA110029
PA110032 PA110034 PA110035 PA110036 PA110038
PA110040 PA110041 PA110046 PA110047 PA110048
PA110049 PA110052 PA110053 PA110054 PA110057
PA110059 PA110060 PA110061 PA110064 PA110065
PA110067