ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 

     Uczniowie szkół w całej Polsce  23 czerwca zakończyli rok szkolny. Uroczystość zakończenia roku szkolnego w naszej szkoły rozpoczęła się  o godz. 9:00. Oprócz uczniów, nauczycieli i dyrekcji szkoły w uroczystościach podsumowania dziesięciu miesięcy ciężkiej pracy w szkole, uczestniczyli także rodzice.  Spotkanie rozpoczęło się od przemówienia Dyrektora Szkoły mgr Macieja Biernackiego. Część artystyczną przygotowały klasy szóste. Zakończenie roku szkolnego było okazją do wyróżnienia i nagrodzenia najzdolniejszych wśród tegorocznych  uczniów. Nagrodzeni zostali również uczniowie z najwyższą frekwencją oraz za czytelnictwo. W tym roku szkolnym wszyscy uczniowie naszej szkoły otrzymali promocję do klasy programowo wyższej. Po części artystycznej uczniowie udali się do swoich klas, gdzie podziękowali nauczycielom i odebrali świadectwa. 

1 2 3 4 5
5_1 5_2 5_3 5_4 5_5
5_6 5_7 5_8 5_11 6
6_2 7 8 8_1 8_2
8_4 9 10 11 13
14 15 16 17 18
19 20 22