Wycieczka klasy 1a, 1b, 2a oraz 2b do Wioski Indiańskiej "Bizon"
w Karchowicach - 20.05.2019 r.
(opracowanie: Malwina Stelmaszczyk i Małgorzata Anzorge)
1 1_1 1_2 2 4
5 6 7 9 11
12 17 18 20 21
24 123 z