Odsłonięcie tablicy upamiętniającej tragiczne wydarzenia na Górnym Śląsku

   W roku ważnych wydarzeń – 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej, 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Setnej rocznicy Powstania Śląskiego, aby uwrażliwić młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 38 im. Jana III Sobieskiego w Bytomiu uczestniczyli  w uroczystości upamiętniającej ofiary Tragedii Górnośląskiej. Uroczystości Odbyły się z inicjatywy  Stowarzyszenia „Towarzystwo Suchogórskie” i jej prezesa Waltera Spałka. Na cmentarzu parafialnym w Suchej Górze przy ul. 9-go Maja odsłonięta została tablica, która przypomina mieszkańcom naszego miasta o tragicznych wydarzeniach, jakie rozegrały się na Górnym Śląsku ponad 70 lat temu.

of_001 of_002 of_003 of_004 of_005
of_007 of_008 of_009 of_010 of_011
of_012 of_013 of_014 of_015 of_016
of_017 of_018 of_019 of_020 of_021
of_022 of_023 of_024 of_027 of_028
of_029 of_030 of_031 of_032 of_033
of_034 of_036 of_037 of_038 of_039
of_040 of_043 z2 z3 z5
z9 z14