Odwiedziny seniorów w Domu Seniora Dolomity
 z przedstawieniem jasełkowym - 09.01.2020 r.

(Opracowanie: Joanna Pytel; Szymon Gawliński)
1 2 3 4 5
6