KONKURS WALENTYNKOWY  - 01.03.2021 r.
(opracowanie: Szymon Gawliński)

       W tym roku szkolnym samorząd uczniowski zorganizował szkolny konkurs walentynkowy.
Klasy I-IV musiały stworzyć pracę plastyczną, a klasy V - VIII pisały wiersz lub opowiadanie miłosne. 
Cieszy duża liczba prac nadesłanych i oddanych przez naszych uczniów.
Zwycięzcom gratulujemy, a Radzie Rodziców  dziękujemy za ufundowanie nagród.

 

1 2 3 4 5
6 7