Szkoła Podstawowa nr 38 w Bytomiu  

Kontakt


Informacje dotyczące rekrutacji
na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej.

 

Z powodu stanu epidemicznego w kraju zapisy do pierwszej klasy prowadzone są internetowo na adres spb38@poczta.onet.pl Wypełnione zgłoszenie lub wniosek - najlepiej skan - (ale niekoniecznie) można przesyłać na adres szkoły spb38@poczta.onet.pl   


Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 (PDF)
ZGŁOSZENIE DZIECKA z rejonu SP 38 Bytom
WNIOSEK o przyjęcie dziecka spoza rejonu SP 38 Bytom

Uwaga
 W zgłoszeniu dziecka lub wniosku o przyjęcie wymagany jest podpis obydwu rodziców lub opiekunów prawnych!

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty
   - terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021
(PDF)
 

Załącznik nr 1 - terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym do branżowych szkółI stopnia, w których zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 2021 r.
 
(PDF)

 

Załącznik nr 2 - terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych branżowych szkół II stopnia oraz na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych szkół policealnych na rok szkolny  2020/2021, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września 2020 r. (PDF)

 

Załącznik nr 3 - terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla dorosłych oraz na semestr pierwszy klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na rok szkolny 2020/2021, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września 2020 r. (PDF)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

spb38@poczta.onet.pl

spb38@poczta.onet.pl
tel. (32) 289-53-17
NIP:
 626-26-26-643

Kalendarz szkolny

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej
 

Platforma Edukacyjna
Miasta Bytom