Szkoła Podstawowa nr 38 w Bytomiu  

Kontakt


Harmonogram spotkań z rodzicami
w roku szkolnym 2020/2021
     
(zebrania z rodzicami, konsultacje indywidualne)

Lp.

Data

Forma zebrania

Tematyka

 1.

 09.09. 2020

(środa)

 Zebrania z rodzicami

1.Informacje ogólne.

2. Wybory rad klasowych.

 2.

 04.11. 2020

(środa)

 Zebrania z rodzicami.    

Informacja o postępach  uczniów w nauce 
i  zachowaniu.

 3.

16.12. 2020

(środa)

Konsultacje z wychowawcą klasy
 i nauczycielami.

 

Informacje o proponowanych ocenach za I półrocze.

 4.

 27.01. 2021

(środa)

Wywiadówka za
 I semestr

1.Informacja o ocenach 
za I semestr.
2. Informacje bieżące.

 5.

 24.03.2021

(środa)

Zebrania z rodzicami.

 

1.Analiza postępów
w nauce.

 

6.

 19.05.2021

(środa)

 Zebrania z rodzicami.

 

1.Analiza postępów w nauce.
2. Informacje o egzaminach dla rodziców uczniów klas 8.

3.Informacje

o przewidywanych

ocenach rocznych.

 

UWAGA

Podczas zebrań z rodzicami, konsultacji indywidualnych do dyspozycji  rodziców dostępni są wszyscy nauczyciele  oraz specjaliści (pedagog, logopeda, nauczyciele rewalidacji)  w  godz. 17.00 - 18.00.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

spb38@poczta.onet.pl

spb38@poczta.onet.pl
tel. (32) 289-53-17
NIP:
 626-26-26-643

Kalendarz szkolny

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Platforma Edukacyjna
Miasta Bytom