Szkoła Podstawowa nr 38 w Bytomiu  

Kontakt


Kalendarz szkolny 2021/2022

Harmonogram uroczystości oraz wydarzeń szkolnych
w roku szkolnym 2021/22

01 września 2021 r.
 

Rozpoczęcie roku szkolnego

08 września 2021 r.
(środa)

Zebrania z rodzicami: informacje ogólne, wybór rad klasowych.

01 listopada 2021 r.
 

Wszystkich Świętych

03 listopada 2021 r.
(środa)

 Zebrania z rodzicami: informacje
o postępach w nauce i zachowaniu.

17 grudnia 2021 r.
(środa)

Konsultacje z wychowawcą
i nauczycielami. Informacje o ocenach przewidywanych za I semestr.

23 - 31 grudnia 2021 r.
 

Zimowa przerwa świąteczna

26 stycznia 2022 r.
(środa)

Termin wystawienia ocen za I semestr

02 lutego 2022 r.
(środa)

Konferencja klasyfikacyjna za I semestr

09 lutego 2022 r.
(środa)

Konferencja podsumowująca I semestr

09 lutego 2022 r.
 

Wywiadówka za I semestr: informacje o ocenach za I semestr, informacje bieżące.

14 - 27 lutego 2022 r.
(środa)

Ferie zimowe.

06 kwietnia 2022 r.
(środa)

Zebrania z rodzicami. Analiza postępów
w nauce.

14 - 19 kwietnia 2022 r.
 

Wiosenna przerwa świąteczna.

18 maja 2021 r.
(środa)

Zebrania z rodzicami:
- analiza postępów w nauce

- informacje o egzaminach dla uczniów klas ósmych.
- informacje o przewidywanych ocenach rocznych.

24 maja 2022 r.
(wtorek)

Egzamin ósmoklasisty - język polski

25 maja 2022 r.
(środa)

Egzamin ósmoklasisty - matematyka

26 maja 2022 r.
(czwartek)

Egzamin ósmoklasisty - język obcy

10 czerwca 2022 r.
(piątek)

Termin wystawienia ocen rocznych

15 czerwca 2022 r.
(środa)

Konferencja klasyfikacyjna

22 czerwca 2022 r.
(środa)

Konferencja podsumowująca rok szkolny 2021/2022

24 czerwca 2022 r.
(piątek)

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

25 czerwca -31 sierpnia 2022 r.
 

  Wakacje

01 września 2022 r.
(czwartek)

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2022/2023


 

Dni ustawowo wolne od pracy:
Wszystkich Świętych –1 listopada 2021 r.
Święto Niepodległości – 11 listopada 2021 r.
Boże Narodzenie  – 25 grudnia 2021 r.
                        - 26 grudnia 2021 r.
Nowy Rok – 1 stycznia 2022 r.
Trzech Króli – 6 stycznia 2022 r.
Poniedziałek Wielkanocny – 18 kwietnia 2022 r.
Święto Pracy – 1 maja 2022 r.
Święto Konstytucji 3 Maja–3 maja 2022 r.
Boże Ciało – 16 czerwca 2022 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
14 października 2021 r. - (czwartek) - Dzień Edukacji Narodowej art. 74 Karty Nauczyciela.
02 listopada 2021 r. - (wtorek)
12 listopada  2021 r. (piątek)
07 stycznia 2022 r. - (piątek)
02 maja 2022 r. - (poniedziałek)
17 czerwca 2022 r. - (piątek)

24, 25, 26 maja 2022 r. - egzaminy ósmoklasisty (wtorek, środa, czwartek)                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

spb38@poczta.onet.pl

spb38@poczta.onet.pl
tel. (32) 289-53-17
NIP:
 626-26-26-643

Kalendarz szkolny

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Platforma Edukacyjna
Miasta Bytom