Szkoła Podstawowa nr 38 w Bytomiu  

Kontakt


Kalendarz szkolny 2022/2023

Uroczystości i wydarzenia w roku szkolnym 2022/2023

01 września 2022 r.
 

Rozpoczęcie roku szkolnego.

07 września 2022 r.
(środa)

Zebrania z rodzicami: informacje ogólne, wybór rad klasowych.

01 listopada 2022 r.
 

Wszystkich Świętych

26 października 2022 r.
(środa)

 Zebrania z rodzicami: informacje
o postępach w nauce i zachowaniu.

07 grudnia 2022 r.
(środa)

Konsultacje z wychowawcą
i nauczycielami. Informacje o ocenach przewidywanych za I semestr.

23 - 31 grudnia 2022 r.
 

Zimowa przerwa świąteczna

21 grudnia 2022 r.
(środa)

Termin wystawienia ocen za I semestr

04 stycznia 2023 r.
(środa)

Konferencja klasyfikacyjna za I semestr

11 stycznia 2023 r.
(środa)

Konferencja podsumowująca I semestr

11 stycznia 2023 r.
 

Wywiadówka za I semestr: informacje o ocenach za I semestr, informacje bieżące.

16 - 29 stycznia 2023 r.
 

Ferie zimowe.

29 marca 2023 r.
(środa)

Zebrania z rodzicami. Analiza postępów
w nauce. Informacje o egzaminach dla uczniów klas ósmych.

06 - 11 kwietnia 2023 r.
 

Wiosenna przerwa świąteczna.

17 maja 2023 r.
(środa)

Zebrania z rodzicami:
- analiza postępów w nauce

- informacje o przewidywanych ocenach rocznych.

23 maja 2023 r.
(wtorek)

Egzamin ósmoklasisty - język polski

24 maja 2023 r.
(środa)

Egzamin ósmoklasisty - matematyka

25 maja 2023 r.
(czwartek)

Egzamin ósmoklasisty - język obcy

07 czerwca 2023 r.
(środa)

Termin wystawienia ocen rocznych

14 czerwca 2023 r.
(środa)

Konferencja klasyfikacyjna

21 czerwca 2023 r.
(środa)

Konferencja podsumowująca rok szkolny 2022/2023

23 czerwca 2023 r.
(piątek)

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

24 czerwca -31 sierpnia 2023 r.
 

  Wakacje

01 września 2023 r.
(piątek)

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2023/2024


 

Dni ustawowo wolne od pracy:
Wszystkich Świętych –1 listopada 2022 r.
Święto Niepodległości – 11 listopada 2022 r.
Boże Narodzenie  – 25 grudnia 2022 r.
                        - 26 grudnia 2022 r.
Nowy Rok – 1 stycznia 2023 r.
Trzech Króli – 6 stycznia 2023 r.
Poniedziałek Wielkanocny – 10 kwietnia 2023 r.
Święto Pracy – 1 maja 2023 r.
Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2023 r.
Boże Ciało – 8 czerwca 2023 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
14 października 2022 r. - (piątek) - Dzień Edukacji
                  Narodowej art. 74 Karty Nauczyciela.
31 października 2022 r. - (poniedziałek)
02 maja 2023 r. - (wtorek)
04 maja 2023 r. - (czwartek)
05 maja 2023 r. - (piątek)
09 czerwca 2023 r. - (piątek)

23, 24, 25 maja 2023 r. - egzaminy ósmoklasisty (wtorek, środa, czwartek)                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

spb38@poczta.onet.pl

spb38@poczta.onet.pl
tel. (32) 289-53-17
NIP:
 626-26-26-643

Kalendarz szkolny

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie