Szkoła Podstawowa nr 38 w Bytomiu  

Kontakt


Nauczyciele oraz pracownicy pedagogiczni
 SP 38 w Bytomiu w roku szkolnym 2021/2022


L.P.

 

Nazwisko i imię

nauczany przedmiot;
funkcja

1.

Biernacki Maciej


dyrektor szkoły
 

2.

Zawora Anna

wicedyrektor
edukacja  wczesnoszkolna
wychowawca klasa I A

3.

Anzorge Małgorzata


edukacja  wczesnoszkolna
wychowawca  II B

4.

Bazan Agnieszka


język angielski
wychowawca VIII B

5.

Biedroń Beata


logopeda
 

6.

Cyptor Jakub

 
bibliotekarz
 

7.

Dądela Iwona 


edukacja  wczesnoszkolna
wychowawca klasa III A

8.

Gawliński Szymon 

 

wychowanie fizyczne, przyroda
edukacja dla bezpieczeństwa
 

9.

Giertyczka Katarzyna

 

język niemiecki
 

10.

Hanzel Tomasz

 

język niemiecki
 

11.

Janas Joanna

 

wychowawca świetlicy

 

12.

Juszczyk Adam


matematyka, informatyka
wychowawca  kl. VII B

13.

Kmieciak Aleksandra


edukacja wczesnoszkolna
Wychowawca III B

14.

Koźlik Patrycja


wychowawca świetlicy
 

15.

Krawczyk Alicja


muzyka, plastyka, technika
 

16.

Krysiak Dorota


fizyka
 

17.

Kultys Anna


język polski
wychowawca V B

18.

ks. Korlaga Paweł


religia
 

19.

Mainka Anna


wychowanie do życia w rodzinie
 

20.

Małczak Barbara


język polski
wychowawca kl. V A

21.

Michlowicz Katarzyna  


pedagog
 

22.

Paczyna Jolanta 


język angielski
 

23.

Plaza Karina


geografia
 

24.

Płotkowski Andrzej 


informatyka
 

25.

Pytel Joanna


religia
 

26.

Ramiączek Magdalena


historia, WOS
wychowawca klasa VII A

27.

Różycka Beata


wychowanie fizyczne
wychowawca kl. VIII A

28.

Sieja Wiesława


edukacja  wczesnoszkolna
wychowawca klasa II A

29.

Smarzewski Marek     

biologia, chemia, geografia,
informatyka
wychowawca kl. VI A

30.

Stelmaszczyk Malwina


edukacja wczesnoszkolna
wychowawca kl. I B

31.

Szyguła Krystian


wychowanie fizyczne
 

32.

Tomys Halina


wychowawca świetlicy
psycholog

33.

Urbańczyk  Daria


matematyka, informatyka,
plastyka, wychowawca kl. IV A

34.

Wojdyła Elżbieta


doradca zawodowy
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

spb38@poczta.onet.pl

spb38@poczta.onet.pl
tel. (32) 289-53-17
NIP:
 626-26-26-643

Kalendarz szkolny

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Platforma Edukacyjna
Miasta Bytom