Szkoła Podstawowa nr 38 w Bytomiu  

Kontakt


#BO Bytom
Bytomski Budżet Obywatelski

Głosowanie odbędzie się
od 23 września do 07 października 2022 r.

www.bo.bytom.pl

Głosowaniu podlegają projekty duże (o wartości od 500 tys. zł do 2 mln zł) oraz mniejsze (poniżej 500 tys. zł), które przeszły pozytywnie etap weryfikacji i znalazły się na liście projektów pod głosowanie.

Każdy uprawniony do udziału w głosowaniu mieszkaniec Bytomia dysponuje dwoma głosami i ma prawo zagłosować tylko raz, na jeden projekt z danego progu kwotowego.

PROSIMY ODDAJ SWÓJ GŁOS NA:

www.bo.bytom.pl
 

Projekt Nr 22 o wartości od 500 tys. zł do 2 mln zł

Zdrowie i Bezpieczeństwo dla Mieszkańców Dzielnicy Sucha Góra

Lokalizacja: Działka nr 2507/275 - Park Grota, ul. 9 maja. Działka 1029/159 Szkoła Podstawowa nr 38 przy ul. Korczaka 1

     Projekt zakłada:

1.   Budowę tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - przyłącze energetyczne oraz wodne, instalację elektryczną, wykonanie schodów, ścieżki utwardzonej, ustawienie ławek i leżaków.

2.   Wymianę ogrodzenia w Szkole Podstawowej od ulicy Korczaka.

3.   Doposażenie jednostki OSP w Suchej Górze w sprzęt ratowniczy umożliwiający prowadzenie działań z zakresu ratownictwa technicznego.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Projekt Nr 21 o wartości poniżej 500 tys. zł

Plac Zabaw, Rekreacja i Bezpieczeństwo w Suchej Górze

Lokalizacja: ul. Niepodległości 17 Bytom - Sucha Góra. Działki nr 1520/263 i 2091/263

     Projekt zakłada:

     Budowę na terenie stadionu sportowego placu zabaw o powierzchni 200 m2., zakup i montaż trybuny dla kibiców na ok. 50 miejsc, zakup i montaż bramek do piłki nożnej oraz piłkochwytów, zakup sprzętu dla OSP Sucha Góra.

………………………………………………………………………………………………………………………………

W głosowaniu mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Bytomia, którzy oświadczyli, że mieszkają na terenie Miasta Bytom.

W przypadku osób niepełnoletnich poniżej 13 roku życia - na karcie do głosowania głos oddaje rodzic/opiekun prawny, który zaznacza, że głosuje w imieniu osoby małoletniej. 
Osoby niepełnoletnie między 13 a 18 rokiem życia mogą samodzielnie oddać swój głos na karcie do głosowania, przy czym wymagana jest wówczas zgoda rodzica/opiekuna prawnego. 

Głosowanie odbywa się drogą elektroniczną - za pośrednictwem strony internetowej 

www.bo.bytom.pl

Należy skorzystać z elektronicznego formularza do głosowania, wypełnić wszystkie wymagane pola i podać swój numer telefonu komórkowego.
Aby potwierdzić głos, w formularzu należy podać kod weryfikacyjny wysłany bezpłatnie SMS-em.

Uwaga! Na jeden numer telefonu może przyjść maksymalnie 5 kodów do głosowania co oznacza, że z tego samego numeru zagłosować może do pięciu osób (np. z rodziny, znajomych).

W wybranych punktach do głosowania będzie można także zagłosować elektronicznie na www.bo.bytom.pl i skorzystać z telefonu instytucji, aby uwierzytelnić swój głos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

spb38@poczta.onet.pl

spb38@poczta.onet.pl
tel. (32) 289-53-17
NIP:
 626-26-26-643

Kalendarz szkolny

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie