Szkoła Podstawowa nr 38 w Bytomiu  

Kontakt


Bezpieczeństwo i procedury szkolne

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie
  
Szkoły Podstawowej nr 38 w Bytomiu - 01.09.2021 r.
(PDF)

Dodatkowe zasady bezpieczeństwa w okresie epidemii COVID - 19 obowiązujące
   w SP38 od 18 stycznia 2021 r. dla klas I-III szkół podstawowych.
(PDF)

 

Procedura bezpieczeństwa obowiązująca w okresie panowania epidemii
   COVID -19 w Szkole Podstawowej nr 38 w Bytomiu - 28.08.2020 r.
(PDF)  
Procedura dezynfekcji sal oraz łazienek na czas pandemii.
Procedura wydawania posiłków.
 
  
    Procedury bezpieczeństwa w SP 38 Bytom
Procedura w przypadku ataku paniki. (PDF)
Ewakuacja w trakcie lekcji i przerwy. (PDF)
Procedura dotycząca cyberprzemocy. (PDF)
Procedura dotycząca czynu karalnego. (PDF)
Procedura dotycząca kradzieży. (PDF)
Procedura dotycząca pornografii. (PDF)
Procedura dotycząca substancji psychoaktywnych. (PDF)
Procedura postępowania na wypadek ucznia będącego ofiarą
   czynu karalnego.
(PDF)
Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole. (PDF)
Procedura postępowania wobec ucznia zachowującego się agresywnie.   (PDF)
Procedura postępowania z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze. (PDF)
 
 
 
Rekomendacje dla placówki edukacyjnej na wypadek wystąpienia
   zagrożenia o charakterze terrorystycznym.
(PDF) - 09.02.2018 r.
Bezpieczeństwo przez cały rok szkolny - nowa akcja MSWiA oraz policji. (PDF)
Nieletni a substancje psychoaktywne - 25.09.2015 r.
Bezpieczne poruszanie się w internecie (PPT) - 04.01.2014 r.
Cyberprzemoc (PPT) - 04.01.2014 r.
Pierwsza pomoc w przypadku ataku epilepsji (padaczki) - 09.03.2013 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

spb38@poczta.onet.pl

sekretariat@sp38bytom.pl
tel. (32) 289-53-17
NIP:
 626-26-26-643

Kalendarz szkolny

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie