Szkoła Podstawowa nr 38 w Bytomiu  

Kontakt


Bytomska Akademia Kompetencji

Szkoła Podstawowa nr 38 bierze udział w  projekcie
„Bytomska Akademia Kompetencji”
Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego
Wydatki kwalifikowane (wartość projektu): 3 949 967,10 zł
Dofinansowanie3 554 970,39 zł
Okres realizacji projektu: 01.09.2017 – 31.05.2019
Realizatorzy projektu ze strony Gminy Bytom: Wydział Edukacji oraz 14 szkół podstawowych tj. SP3, SP4, SP5, SP21, SP23, SP37, SP38, SP42, SP43, SP44, SP45, SP46,SP51, SP54. 

Dokumenty do pobrania:

Ankieta_dan_osob_nauczyciele_i_uczniowie.docx
Regulamin_rekrutacji.docx
Deklaracja_nauczyciel.docx
Zaswiadczenie_o_zatrudnieniu_nauczyciel.docx
Zgoda_na_uczestnictwo_uczniowie.docx
Dzialania_Projetowe.pdf
Opis_TOC.pdf
Opis_WEN.pdf