Szkoła Podstawowa nr 38 w Bytomiu  

Kontakt


Harmonogram spotkań z rodzicami
w roku szkolnym 2018/2019

Lp.

Data

Forma zebrania

Tematyka

 

1.

 12.09.2018

(środa)

 

Zebranie ogólne
 i spotkania z wychowawcami.

Informacje ogólne.

Wybory rad klasowych.

 

2.

 24.10.2018

(środa)

 

Konsultacje indywidualne               z nauczycielami.

Informacja
o postępach  uczniów w nauce.

 

3.

 12.12.2018

(środa)

Spotkania
z wychowawcami i konsultacje
z nauczycielami.

 

Informacje
o proponowanych ocenach za
I półrocze.

 

4.

06.02.2019

(środa)

Wywiadówka za
I semestr

Informacja o ocenach za
I semestr.

Koncert Noworoczny – prezentacja osiągnięć uczniów.

 

 

5.

 27.03.2019

(środa)

Spotkania z wychowawcami 
 i konsultacje
z nauczycielami.
 

Analiza postępów
w nauce. Informacje o egzaminach dla rodziców uczniów klas VIII.

 

6.

 08.05.2019

(środa)

Spotkania z wychowawcami
  i konsultacje 
z nauczycielami.

Analiza postępów
w nauce. Informacje o przewidywanych ocenach rocznych.