Szkoła Podstawowa nr 38 w Bytomiu  

Kontakt


Rekrutacja 2017/2018

    


  ZGŁOSZENIE DZIECKA z rejonu SP 38 Bytom
  WNIOSEK o przyjęcie dziecka spoza rejonu SP 38 Bytom

 


Obwód szkolny obowiązujący na okres 01.09.2017 r. - 31.08.2019 r,
 SP nr 38 w Bytomiu

  Obwód szkolny obowiązujący na okres 01.09.2017 r. - 31.08.2019 r,
 SP nr 37 w Bytomiu


Uchwała nr XXXVI/466/17  Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe


UCHWAŁA NR XXXVIII/490/17 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU
z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie określenia lokalnych kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bytom


Zarządzenie Prezydenta Bytomia z dnia 15.02.2017 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia i wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz terminów postępowania rekrutacyjnego.


Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Admin: A. Płotkowski

spb38@poczta.onet.pl
spb38@poczta.onet.pl
tel. (32) 289-53-17
NIP:
 626-26-26-643

Logo SP 38 Bytom
 
 
 
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej
 
Kuratorium Oświaty w Katowicach

Platforma Edukacyjna
Miasta Bytom

 

Kalendarz szkolny