Szkoła Podstawowa nr 38 w Bytomiu  

Kontakt


Informacje dotyczące rekrutacji
na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej.

Uchwała Rady Miasta w Bytomiu w sprawie przeprowadzania postępowania
   rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020
(PDF)
Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 (PDF)
ZGŁOSZENIE DZIECKA z rejonu SP 38 Bytom
WNIOSEK o przyjęcie dziecka spoza rejonu SP 38 Bytom

Uwaga
 W zgłoszeniu dziecka lub wniosku o przyjęcie wymagany jest podpis obydwu rodziców lub opiekunów prawnych!

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
 i ponadgimnazjalnych.

Nabór elektroniczny - informacje dla uczniów klas VIII szkół podstawowych
   i dla uczniów klas III gimnazjów - 13.05.2019 r.
(PDF)

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 prowadzona będzie w formie elektronicznej, poprzez stronę  https://slaskie.edu.com.pl Rekrutacja prowadzona jest jednocześnie dla dwóch roczników, ale na podstawie dwóch różnych podstaw prawnych i do różnych klas, dlatego przygotowano dwa osobne systemy. Do pierwszego systemu prowadzi przycisk z lewej strony (kolor niebieski) – to system dla kandydatów, którzy wkrótce ukończą nową 8-letnią szkołę podstawową.
https://slaskie-posp.edu.com.pl/kandydat/app/

 
List Minister Edukacji do Rodziców - 16.12.2018 r. (PDF)
Komunikat MEN dot. rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 - 16.12.2018 r. (PDF)
Ulotka dotycząca rekrutacji na rok 2019/2020 - 16.12.2018 r. (PDF)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

spb38@poczta.onet.pl

spb38@poczta.onet.pl
tel. (32) 289-53-17
NIP:
 626-26-26-643

Kalendarz szkolny

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej
 

Platforma Edukacyjna
Miasta Bytom