Szkoła Podstawowa nr 38 w Bytomiu  

Kontakt


Rekrutacja 2016/2017


ZGŁOSZENIE DZIECKA z rejonu SP 38 Bytom
WNIOSEK o przyjęcie dziecka spoza rejonu SP 38 Bytom


UCHWAŁA NR XX/269/16 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU
z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie określenia lokalnych kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bytom


Zarządzenie Prezydenta Bytomia z dnia 7.01.2016 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej.

 

 Informacje Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 38 w Bytomiu

Informuję, że  w dniu 7  stycznia 2016 r. Prezydent Miasta podpisał zarządzenie nr 3 w sprawie określenia wzoru zgłoszenia i wniosku o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum oraz terminów postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bytom.

Zgodnie z ww. zarządzeniem Wydział Edukacji określi każdego roku, do końca stycznia, w formie komunikatu, terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych.  W załączeniu  zarządzenie Prezydenta Miasta nr 3 (PDF), załączniki do zarządzenia ( PDF i WORD) oraz treść Komunikatu  nr 2 z 25 stycznia 2016 r. dla szkół podstawowych w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bytom na rok szkolny 2016/2017. Komunikat dostępny jest również na stronie
www.um.bytom.pl/zakładka edukacja/komunikaty  

Ponadto informuję, że na sesji Rady Miejskiej w dniu 25 stycznia br. zostały podjęte następujące uchwały:

1)  uchwała Rady Miejskiej nr XX/269/16 w sprawie określenia lokalnych kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznych szkół podstawowych  prowadzonych przez Miasto Bytom.

2)  uchwała Rady Miejskiej nr XX/270/16 w sprawie określenia lokalnych kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Bytom.

 

                                                         Z poważaniem

                                                        Maciej Biernacki