Szkoła Podstawowa nr 38 w Bytomiu  

Kontakt


Informacje dotyczące rekrutacji
na rok szkolny 2023/2024

 
Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024 (PDF)

Uchwała Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 30.10.2017 r. w sprawie określenia lokalnych kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie przy przyjęciu kandydatów mieszkających poza obwodem (PDF)

 
ZGŁOSZENIE DZIECKA z rejonu SP 38 Bytom
ZGŁOSZENIE DZIECKA z rejonu SP 38 Bytom (PDF)
WNIOSEK o przyjęcie dziecka spoza rejonu SP 38 Bytom
WNIOSEK o przyjęcie dziecka spoza rejonu SP 38 Bytom (PDF)
 

Uwaga:
W zgłoszeniu dziecka lub wniosku o przyjęcie wymagany jest podpis obydwu rodziców lub opiekunów prawnych!

 

Szkoła Podstawowa nr 38 w Bytomiu jest szkołą  z tradycjami, gwarantująca przyjazną atmosferę i poczucie bezpieczeństwa. Jesteśmy szkoła ze swoistym niepowtarzalnym klimatem.

Zapewniamy:
1. Wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
2. Klasy ogólnodostępne, również dla uczniów z orzeczeniami PPP;
3. Wsparcie pedagoga, psychologa, logopedy i nauczycieli specjalistów;
4. Opiekę w świetlicy szkolnej przed zajęciami i po zajęciach;
5. Stołówkę szkolną dla uczniów starszych i młodszych;
6. Nowoczesną bazę dydaktyczną i sale lekcyjne przystosowane do nauki oraz zabawy dla najmłodszych uczniów.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

spb38@poczta.onet.pl

spbytom38@op.pl
tel. (32) 289-53-17
NIP:
 626-26-26-643

Kalendarz szkolny

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie