Szkoła Podstawowa nr 38 w Bytomiu  

Kontakt


Plan pracy dla Szkoły Podstawowej nr 38 im. Jana III Sobieskiego w Bytomiu na rok szkolny 2021/2022 w ramach projektu „Trzymaj Formę”. 

(opracowanie: Beata Różycka)

PROJEKT PROGRAMU EDUKACYJNEGO „TRZYMAJ FORMĘ” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 38 im. Jana III Sobieskiego w Bytomiu w roku szkolnym 2021/2022.

Cele projektu:
Cel główny:

Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród dzieci i młodzieży szkolnej, ich rodzin i środowiska lokalnego poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, czyli promocję aktywności fizycznej oraz prawidłowego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży.
Cele szczegółowe:
1. Poszerzenie wiedzy na temat zdrowego żywienia, zbilansowanej diety, aktywności ruchowej.
2. Kształtowanie umiejętności niezbędnych do utrzymania dobrego zdrowia i kondycji fizycznej.
3. Uświadomienie zagrożeń dla młodego organizmu – anoreksja, bulimia.
4. Propagowanie zdrowego trybu życia.
5. Zwiększenie aktywności ruchowej poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach wychowania fizycznego, zawodach sportowych, pozalekcyjnych zajęciach ruchowych.
Aktywne spędzanie czasu wolnego.
„Ruchowe hobby”.
Cele wychowawcze:
• uczeń potrafi aktywnie wypocząć,
• uczeń zna higienę przygotowywania i spożywania posiłków,
• uczeń pogłębia zainteresowanie problematyką prozdrowotną,
• uczeń przekazuje zdobytą wiedzę swojej rodzinie, rówieśnikom.
 

DZIAŁANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PROGRAMU „TRZYMAJ FORMĘ”
1. Przekazanie kadrze nauczycielskiej informacji o przystąpieniu szkoły do XVI edycji „Trzymaj formę!” (IX 2021r.)
2. Zapoznanie wszystkich uczestników i realizatorów programu z jego założeniami i harmonogramem (X 2021 r.).
3. Propagowanie zdrowego żywienia i higienicznego trybu życia na lekcjach przyrody, biologii, techniki, wychowania fizycznego, wychowania do życia w rodzinie, plastyki, godzin wychowawczych, zajęciach świetlicowych i pozalekcyjnych (cały rok szkolny).
4. Przekazywanie informacji, materiałów oraz relacji z realizacji programu  „Trzymaj Formę” na stronie internetowej szkoły (cały rok szkolny).
5. Przeprowadzenie badań BMI (Body Mass Index) na wybranej grupie uczniów. Celem badań jest sprawdzenie prawidłowej masy ciała (lekcje przyrody, biologii zgodnie z planem pracy).
6. Propagowanie i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia opracowanych według Instytutu Zdrowego Żywienia w Warszawie: ulotki, plakaty, reklama, zajęcia praktyczne (cały rok szkolny).
7. Praktyczne zaznajamianie uczniów z produktami żywnościowymi i ich składem (cały rok szkolny):
- Zawartość składników produktu spożywczego,
- Umiejętność czytania etykiet,
- Świadomy konsument.
8. Propagowanie aktywnego stylu życia poprzez zajęcia wychowania fizycznego i różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych (cały rok szkolny):
- Gry i zabawy rekreacyjno – sportowe.
- Atletyka terenowa.
- Promowanie marszów nordick walking.
- Liga tenisa stołowego. Aktywne przerwy, wg możliwości
- Organizowanie klasowych imprez rekreacyjno – sportowych;
 „Sportowy Dzień Dziecka” - 1 czerwca,
 Szkolny konkurs tańca - maj,
 Dzień Patrona - Wyścigi dla Jana III Sobieskiego- 11 listopada,
- Organizacja Klasowych Turniejów w grach zespołowych- cały rok szkolny,
- Udział uczniów w różnorodnych szkolnych i pozaszkolnych zawodach sportowych, zgodnie z harmonogramem zawodów.
9. Organizowanie pogadanek na temat zdrowej żywności. (cały rok szkolny).
10. Pedagogizacja rodziców w zakresie treści promowanych w projekcie: pogadanki, przekazywanie materiałów edukacyjnych drogą elektroniczną, zamieszczanie materiałów na stronie internetowej szkoły, spotkania podczas zebra.
11. „Fast food – dlaczego jest niezdrowy?” – lekcje przyrody, „Anoreksja i bulimia - choroby związane z żywieniem” – lekcje przyrody, biologii.
12. Dobre praktyki – dawanie przykładu własnym zachowaniem”( cały rok szkolny):
- wspólne z uczniami jedzenie II śniadania;
- propagowanie picia wody,
- jedzenia warzyw i owoców,
- aktywności sportowej np. poprzez gimnastykę śródlekcyjną;
- włączanie rodziców do działań.
13. Ekologia:( cały rok szkolny)
- czyste powietrze a nasze zdrowie, skąd się bierze smog?
- po co nam woda?
- kolorowe opakowania, czy naprawdę są nam potrzebne?
15. Tworzenie gazetek ściennych o tematyce zdrowego trybu życia (cały rok szkolny).
16. Realizacja programów edukacyjnych, np. „Warzywa i owoce w szkole”, „Śniadanie daje moc”.( cały rok szkolny, wrzesień)
17. "Książka kucharska"- zbieranie przepisów. (cały rok).
16. Podsumowanie programu - działania w zakresie realizacji programu „Trzymaj formę” zamieszczony na stronie szkoły, czerwiec 2022.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

spb38@poczta.onet.pl

spb38@poczta.onet.pl
tel. (32) 289-53-17
NIP:
 626-26-26-643

Kalendarz szkolny

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Platforma Edukacyjna
Miasta Bytom