Szkoła Podstawowa nr 38 w Bytomiu  

Kontakt


Ferie zimowe z szachami.

Otwarty Turniej Szachowy w Bytomiu.

1.     Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 38 im. Jana III Sobieskiego w Bytomiu

2.     Cel Turnieju:

Popularyzacja „Królewskiej Gry” wśród dzieci i młodzieży

Integracja środowiska szachowego w regionie

Podnoszenie umiejętności gry

3.     Termin i miejsce:

17.02.2016r.(środa) w Szkole Podstawowej nr 38 w Bytomiu, ul. Korczaka 1

Rozpoczęcie godz. 1100.                          

4. Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy kierować  drogą elektroniczną na e-mail: ksdors@gmail.com lub przez serwis turniejowy na www.chessarbiter.com lub spb38@poczta.onet.pl  w nieprzekraczalnym terminie do 16 lutego 2016 r.

Zgłoszenia w dzień turnieju będą przyjmowane tylko w razie wolnych miejsc.

5. Nagrody:   

Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc otrzymają medal.

6. System rozgrywek:
Dystans 7 rund, tempo 15 minut, system szwajcarski

Turniej będzie rozgrywany w dwóch grupach:

grupa A – uczniowie Szkoły Podstawowej klas 1-3

grupa B – uczniowie Szkoły Podstawowej klas 4-6

7. Uczestnictwo:

W turniejach mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie szkół podstawowych niezależnie od miejsca zamieszkania, którzy zgłoszą się w dniu zawodów na 15 min. przed rozpoczęciem rozgrywek. Udział w turnieju jest bezpłatny.

8. Sędziowanie:
Zawody prowadzić będzie sędzia Maciej Janiszewski.

 

9. Inne postanowienia:

Organizator zapewnia sprzęt do gry. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Opiekę nad zawodnikami w czasie turnieju sprawują zgłaszające ich kluby lub       opiekunowie. Do organizatora należy ostateczna interpretacja regulaminu turnieju, obsada sędziowska, dopuszczanie zawodników do zawodów Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w prasie i innych mediach elektronicznych (internet).
Każdy zawodnik musi potwierdzić swój udział w turnieju  do  1045 na sali gry. W przeciwnym razie będzie kojarzony od II rundy.