Szkoła Podstawowa nr 38 w Bytomiu  

Kontakt


Stypendia szkolne

Informuję, iż z dniem 25 kwietnia 2016 r. Zespół Pomocy Materialnej dla Uczniów, z siedzibą przy ulicy Łużyckiej 12,  rozpoczyna przyjmowanie dowodów wykazujących poniesienie wydatków, w celu wypłaty stypendium szkolnego, za okres od 1.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

    Faktury można składać do dnia 4 lipca 2016 r. w godzinach przyjmowania stron, tj.:

        poniedziałek 11:00 - 16:30

        wtorek - czwartek 8:30 - 12:00

        piątek 7:30 - 11:00

 

Z pozdrowieniami
Halina Guzy - Starszy inspektor
tel. 669-445-195 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu
ul. Strzelców Bytomskich 16
41-902 Bytom
Centrala: (32) 388-67-00

http://www.mopr.bytom.pl