Szkoła Podstawowa nr 38 w Bytomiu  

Kontakt


"Trzymaj formę" - 25.09.2017 r.
(opracowanie: mgr Beata Różycka)

O zdrowiu naszym i naszej rodziny w znacznej mierze decydujemy sami – zależy to od naszego stylu życia. Niestety nieprawidłowe nawyki żywieniowe i coraz mniejsza aktywność fizyczna mają niekorzystny wpływ na nasz stan zdrowia. Dlatego zastanówmy się, ile korzyści osiągniemy wprowadzając nawet nieznaczne zmiany naszych zachowań. Pomoże nam w tym Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!”
„Trzymaj Formę!” to inicjatywa propagująca zdrowy styl życia wśród młodzieży szkolnej o unikalnym dwukierunkowym podejściu: promującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną. Odbiorcami programu są uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych oraz gimnazjów. Działania programowe kierowane są również do rodziców, ponieważ to oni wywierają decydujący wpływ na wzorce zachowań swoich dzieci. Najlepszym sposobem kształtowania postaw prozdrowotnych, w tym prawidłowych nawyków młodzieży w zakresie żywienia i aktywności fizycznej, jest przykład samych rodziców.
Właśnie dlatego nasze zaangażowanie jest kluczowe i stanowi najskuteczniejszą metodę promocji zdrowego stylu życia całej naszej rodziny. Dodatkowo, nasze działania będą stanowiły doskonałe uzupełnienie aktywności realizowanych w ramach Programu "Trzymaj Formę!" w szkole.
Włączajmy się w Program "Trzymaj Formę!" i wspólnie z dziećmi aktywnie uczestniczmy w jego realizacji. Uczmy swoje dzieci odpowiedzialności za własne zdrowie. Wspólnie rozwijajmy zdrowe nawyki żywieniowe, zachęcajmy domowników do wspólnych zakupów razem decydując o sposobie żywienia. Razem podejmujmy aktywność fizyczną w czasie wolnym. Poszukujmy nowych form zajęć ruchowych. Razem spróbujmy bosu, pilatesa, crossfitu, jazdy na łyżwach.
Nasza szkoła od czterech lat uczestniczy w ogólnopolskim programie pod nazwą „Trzymaj formę”.
Mimo tego, że program skierowany jest do klas 5 i 6 od początku staramy się prowadzić działania, które włączają całą społeczność szkolną: uczniów klas I-VI, ich rodziców, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.
Podejmujmy działania w kierunku racjonalnego odżywiania. Uczniowie przygotowywali różne zdrowe potrawy i przekąski, poznawali zasady zdrowego odżywiania. Zachęcamy uczniów do spędzania wolnego czasu w sposób aktywny: aktywne przerwy na sali gimnastycznej i podwórku szkolnym, sportowe zajęcia pozalekcyjne.
Organizujemy zajęcia edukacyjne związane ze zdrowym trybem życia w ramach zajęć z wychowawcami, lekcji przyrody, lekcji wychowania fizycznego, zajęć na świetlicy szkolnej.
Organizujemy różne konkursy związane ze zdrowym trybem życia: konkurs plastyczny „Moja ulubiona aktywność fizyczna”, „Ulubione warzywa i owoce”, międzyklasowe, szkolne zawody sportowe. Międzyszkolny konkurs tańca ”Po prostu tańcz” oraz wiele innych.
Angażujemy również Rodziców naszych uczniów: poprzez przekazanie im broszur edukacyjnych, informacji na zebraniach oraz na stronie internetowej, zaangażowanie w w zakup produktów spożywczych na zajęcia kulinarne.
Co roku organizujemy z okazji I dnia wiosny Dzień Samorządności połączony z Dniem Zdrowia pod nazwą ”Trzymaj formę na wiosnę”. Również w tym roku szkolnym będziemy kontynuować udział w ogólnopolskim programie ”Trzymaj formę”.
Zachęcamy do korzystania ze strony internetowej, na której rodzice i uczniowie znajdą ciekawe informacje o zdrowym trybie życia.
Harmonogram działań na rok szkolny 2017/2018 zostanie opracowany po konsultacji z uczniami.