Szkoła Podstawowa nr 38 w Bytomiu  

Kontakt


Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze i rozwijające w roku szkolnym 2018/2019 

L.p.

Imię i nazwisko nauczyciela

Forma zajęć

Termin

1.

Barbara Małczak

- zajęcia rozwijające
  zainteresowania uczniów

- zajęcia wyrównawcze

 

8.00-8.45
środa

13.40-14.30 czwartek

2.

Iwona Dądela

- zajęcia dydaktyczno –
  wyrównawcze kl. III

- zajęcia plastyczne kl. III

 

13.40-14.25 poniedziałek

13.40-14.25 wtorek

3.

Szymon Gawlinski

- zajęcia sportowe VII i VIII
  klasy

 

14.25-15.55 wtorek

4.

Adam Juszczyk

- koło matematyczne

8.00-8.45 czwartek

7.00-7.45
piątek

5.

Dorota Krysiak

- zajęcia rozwijające
  zainteresowania uczniów
  z fizyki

 

wg potrzeb

6.

Małgorzata Anzorge

- zajęcia rozwijające 
  zainteresowania uczniów

- zajęcia dydaktyczno –
  wyrównawcze

 

14.45-15.20 wtorek

 11.45-12.30 piątek

7.

Grażyna Kurasiewicz

- zajęcia dydaktyczno –
  wyrównawcze

- zajęcia rozwijające
  zainteresowania uczniów
(przygotowanie do konkursów)

8.55-9.40
piątek

 

13.40-14.25
piątek

8.

Iwona Butor

- zajęcia dydaktyczno –
  wyrównawcze

- zajęcia rozwijające
  zainteresowania uczniów

14.30 – 15.15 czwartek

14.30-15.15
środa

9.

Wiesława Sieja

- zajęcia dydaktyczno –
  wyrównawcze kl. IIa

- zajęcia rozwijające
  zainteresowania uczniów

8.55-9.40
środa

13.40-14.25
środa

10.

Katarzyna Giertyczka

- zajęcia rozwijające
  zainteresowania uczniów

13.40-14.25 czwartek

wg potrzeb

11.

Jolanta Paczyna

- zajęcia dydaktyczno –
  wyrównawcze

 - zajęcia rozwijające
  zainteresowania uczniów

14.30-15.15 poniedziałek

14.30-15.15 wtorek

12.

Joanna Podsiadło

- zajęcia wyrównawcze
  z geografii

14.30-15.15 poniedziałek

wg potrzeb

13.

Agnieszka Bazan

- zajęcia wyrównawcze kl. Vb

- zajęcia rozwijające
 zainteresowania uczniów kl. Vb

14.30-15.15 poniedziałek

wg potrzeb

14.

Daria Urbańczyk

- zajęcia dydaktyczno –
  wyrównawcze

- zajęcia rozwijające
  zainteresowania uczniów

13.40-15.15

poniedziałek

wg potrzeb

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

spb38@poczta.onet.pl

spb38@poczta.onet.pl
tel. (32) 289-53-17
NIP:
 626-26-26-643

Kalendarz szkolny

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Platforma Edukacyjna
Miasta Bytom