Szkoła Podstawowa nr 38 w Bytomiu  

Kontakt


RODO - ochrona danych osobowych

 


Administratorem danych osobowych jest  Szkoła Podstawowa nr 38 im. Jana III Sobieskiego  41-935 Bytom, ul. Korczaka 1 reprezentowana przez dyrektora Macieja Biernackiego. 

Dane kontaktowe inspektora: Inspektor IOD SP38 w Bytomiu:

Marzena Kryszkowska e-mail
iod_edu@um.bytom.pl

 
 
 


Zgoda ogólna na  przetwarzanie danych osobowych oraz publikowanie wizerunku w celach promocyjnych, edukacyjnych i kronikarskich szkoły oraz w celu promowania osiągnięć uczniów. (PDF)

 

Klauzula informacyjna - wycofanie zgody na przetw. danych osob. - pracownik.
Klauzula informacyjna - wycofanie zgody na przetw. danych osob. - uczeń.
Regulamin udostępniania informacji publicznej na stronie BIP
Klauzula informacyjna - BIP
Procedura retencji danych osobowych przetwarzanych na stronie BIP.
Procedura postępowania z żądaniem osoby, której dane dotyczą zgodnie
   z art. 15 - 21 RODO w SP nr 38 w Bytomiu.
Klauzula informacyjna - PPK.
Zasady dotyczące wykorzystania prywatnego sprzętu do realizacji
   zdalnego nauczania obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 38 w Bytomiu
    od dnia 26.10.2020 r.
Klauzula informacyjna - nauczanie zdalne.
Klauzula informacyjna - COVID - 19.
Klauzula informacyjna - rodzic opiekun prawny - wyniki rekrutacji.
Klauzula informacyjna - rodzice, uczniowie - nauczanie zdalne.
Klauzula informacyjna - rodzice, uczniowie - dziennik elektroniczny.
Klauzula informacyjna - zamówienia publiczne
Klauzula informacyjna - dla partnerów, kontrahentów, dostawców i wykonawców
Klauzula informacyjna - fundusz świadczeń socjalnych
Klauzula informacyjna - nauczyciele
Klauzula informacyjna - pracownicy
Klauzula informacyjna - rekrutacja - pozostali pracownicy
Klauzula informacyjna - rekrutacja - pracownik samorządowy
Klauzula informacyjna - rekrutacja - nauczyciele
Zgody do dokumentacji w związku z rekrutacją
Klauzula informacyjna rodzic/opiekun prawny - stołówka
Klauzula informacyjna rodzic/opiekun prawny - świetlica
Klauzula informacyjna rodzic/opiekun prawny/uczniowie
Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbierania dziecka ze świetlicy
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

spb38@poczta.onet.pl

sekretariat@sp38bytom.pl
tel. (32) 289-53-17
NIP:
 626-26-26-643

Kalendarz szkolny

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie