Szkoła Podstawowa nr 38 w Bytomiu  

Kontakt


Harmonogram spotkań z rodzicami
w roku szkolnym 2019/2020
     
(zebrania z rodzicami, konsultacje indywidualne)


Lp.

 


Data


Forma zebrania


Tematyka

 1.

 11.09.2019

(środa)

Zebrania z rodzicami.

1. Informacje ogólne.

2. Wybory rad klasowych.

 2.

 13.11.2019

(środa)

Zebrania z rodzicami.

Informacja o postępach  uczniów
w nauce i  zachowaniu.

 3.

11.12.2019

(środa)

Konsultacje
z wychowawcą klasy
 i nauczycielami. 

Informacje o proponowanych ocenach za I półrocze.

 4.

 08.01.2020

(środa)

Wywiadówka za
 I semestr

1. Informacja o ocenach za I semestr.

2. Informacje bieżące.

5.

 11.03.2020

(środa)

Zebrania z rodzicami.

 

1. Analiza postępów w nauce.

2. Informacje o egzaminach dla rodziców uczniów klas VIII.

6.

 20.05.2020

(środa)

Zebrania z rodzicami.

1. Analiza postępów w nauce.

2. Informacje o przewidywanych ocenach rocznych.

 UWAGA
Podczas zebrań z rodzicami, konsultacji indywidualnych do dyspozycji  rodziców dostępni są wszyscy nauczyciele  oraz specjaliści (pedagog, logopeda, nauczyciele rewalidacji)  w  godz. 17.00 - 18.30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spb38@poczta.onet.pl

spb38@poczta.onet.pl
tel. (32) 289-53-17
NIP:  626-26-26-643

Kalendarz szkolny

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Platforma Edukacyjna
Miasta Bytom