Szkoła Podstawowa nr 38 w Bytomiu  

Kontakt


Wolontariat szkolny


Działania wolontariatu szkolnego w I semestrze 2021/22

   W dniach 25 listopada do 3 grudnia w ramach działalności SZKOLNEGO WOLONTARIATU przeprowadziliśmy zbiórkę zabawek dla Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Stolarzowicach. Zbiórkę przeprowadzili uczniowi z kl. VII a i VII b. Zebraliśmy bardzo dużo zabawek, książek, puzzli. Zabawki te zostały przewiezione do placówki w dniu 6 grudnia dzięki pomocy pani Ani Siwczyk, która zaoferowała transport. Wszystkim DARCZYŃCOM serdecznie dziękujemy.

     W dniach od 6 grudnia do 16 grudnia wolontariusze naszej szkoły zbierali paczki w  ramach akcji PACZKA DLA SENIORA. Tę zbiórkę przeprowadziliśmy dla DPS DOLOMITY w Bytomiu, z którym współpracujemy  od wielu lat. W ostatnim czasie ta współpraca była utrudniona przez epidemię, nie możemy odwiedzać seniorów. Aby sprawić im odrobinę radości, zorganizowaliśmy tę akcję. Udało nam się zebrać 90  paczek świątecznych ze słodyczami i małymi upominkami. W dniu 17 grudnia paczki te zostały odebrane przez pracownika DPS DOLOMITY. Serdeczne podziękowania dla wszystkich rodzin uczniów  naszej szkoły.

 

 

Zbiórka charytatywna na rzecz zwierząt - 16.11.2021 r.

Jak co roku w naszej szkole odbywała się zbiórka charytatywna na rzecz zwierząt. Prowadzona była przez Wiktorię Kuś, Olę Rędzińską i Klaudię Knapczyk. Dary zostały przekazane do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Bytomiu. Zebraliśmy 113 kilogramów karm dla psów i kotów, 7 misek, 34 zabawki oraz 53 koce. Rzeczy pomógł zawieźć Pan Paweł Rędziński, któremu serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również Wam za ogromne zaangażowanie, które z roku na rok rośnie.

 

Podsumowanie działań wolontariatu szkolnego - 23.12.2019 r. 

Wolontariat w Szkole Podstawowej nr 38 im. Jana III Sobieskiego w Bytomiu to nie są działania doraźne, lecz stałe i rozwija się dzięki Pani katechetce Joannie Pytel, która sprawuje nad wolontariuszami opiekę i mobilizuje do działania. Zapewnia niestrudzenie sprawną i skuteczną organizację.   Każdego roku przed świętami Bożego Narodzenia Wolontariusze SP38 w Bytomiu odwiedzają podopiecznych Domu Seniora „DOLOMITY”. W czasie spotkania Uczniowie przekazują życzenia świąteczne, dzielą się opłatkiem, przekazują kartki świąteczne wykonane przez uczniów naszej szkoły, kolędują – śpiewają kolędy. W  Efektem takich wizyt jest nawiązanie stałego kontaktu przez braci Krzysztofa tym roku uczniowie Koziołek i Marka Koziołek oraz ucznia klasy VII Igor Peda z podopiecznym Domu Seniora DOLOMITY, którego regularnie odwiedzają w ciągu roku. Każdego tygodnia w poniedziałki wolontariuszki z naszej szkoły odwiedzają Środowiskową Świetlicę Profilaktyczno-Terapeutyczną ,,Promyk św. Brata Alberta" w celu zabawy i umilenia czasu dzieciom spędzającym tam czas wolny czas po zajęciach szkolnych. Uczęszczają tam: uczennice klasy VIII A Ewelina Książek, Natalia Krawiec, Alicja Watoła, Wiktoria Siwczyk, Maria Węzik. Uczennice klasy VI B Martyna Knop, Zofia Bralich i Inez Chrząszcz cierpliwie i systematycznie zbierały słodycze dla dzieci Świetlicy Promyk św. Alberta i dla podopiecznych Domu Seniora Dolomity. Wszystkie podarunki bardzo ucieszyły wszystkich, a młodzież miała satysfakcję, że sprawia drugim ludziom radość.   Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 38 im. Jana III Sobieskiego w Bytomiu jak co roku  jak co roku w listopadzie przeprowadzili  zbiórkę karmy oraz zabawek dla zwierząt na schronisko dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie. Wolontariuszki z klasy VI A Wiktoria Kuś, Aleksandra Rędzińska, Martyna Cieślik codziennie przechodziły po klasach i zbierały potrzebne rzeczy. Po przeprowadzonej zbiórce jeden z rodziców zawiózł uzbierane dary do schroniska.   
Koło Wolontariatu SP38 w Bytomiu obejmuje następującą liczbę wolontariuszy:   6a: Emilia Knapik, Wiktoria Kuś, Ola Redzińska, Alicja Wieliczka, Martyna Cieślik; 6b: Paweł Sajdok, Inez Chrząszcz, Martyna Knop, Zofia Bralich, Nikola Kolarczyk;7a: Marek Koziolek, Kamil Szastok, Igor Peda;8a: Krzysztof Koziołek, Ewelina Książek, Paulina Dumnicka, Kasia Wrzeciono, Natalia Krawiec, Alicja Watoła, Wiktoria Siwczyk, Maria Węzik.

 
 

Kolejna pomoc szkolnego wolontariatu dla zwierząt w schronisku - 15.12.2019 r.

29 listopada zakończyłyśmy  zbiórkę karmy, zabawek, przysmaków, kocy, legowisk dla kotów i psów. Zebrałyśmy ponad 36 kilogramów karmy suchej i mokrej oraz  koce, legowiska, zabawki. Wszystkim, którzy wsparli naszą akcję serdecznie DZIĘKUJEMY. Wszystko co zebrałyśmy trafiło do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie przy ulicy Opolskiej 36, a pomógł nam przewieść te rzeczy mój tata Paweł Rędziński. 

Wolontariuszki  z kl. VIa: Ola, Wiktoria, Martyna.

 

Pomoc dla zwierząt w schronisku - akcja szkolnego wolontariatu - 05.12.2018 r.

W październiku rozpoczęliśmy zbiórkę karmy i koców oraz zabawek dla schroniska dla zwierząt. W akcję zaangażowały się uczennice klasy Va - Rędzińska Ola, Kuś Wiktoria i Kulisz Kinga.  Przez  miesiąc (do połowy listopada), codziennie zbierały paczki karmy, puszki z karmą, kołdry, koce, poduszki, itp. Finał zbiórki był zaskakujący: dziewczyny zebrały 40 kg karmy dla psów, 3 kołdry, 6 koców, poduszkę, legowisko, piłkę oraz Przysmaki Pedigree. Wszystkie przedmioty oraz karmę przekazaliśmy do schroniska PRZYTUL PSA w Bytomiu - Miechowicach. Pragnę w tym miejscu przekazać serdeczne podziękowania nowym wolontariuszką naszej szkoły - Kindze, Oli, Wiktorii. Dziękujemy z całego serca wszystkim ofiarodawcom! Szczególne podziękowania kieruję do rodziców dziewczynek. Dziękuję panom Wojciechowi Kusiowi i Pawłowi Rędzińskiemu za pomoc i przewiezienie karmy do schroniska. Joanna Pytel opiekująca się Szkolnym Wolontariatem oraz Samorządem Uczniowskim.

 


Szkolny Wolontariat przekazał na leczenie Kacperka z kl. III b kwotę 700 złotych. Pieniądze przekazano 6 kwietnia br.

 

    
W czasie uroczystości inaugurującej działalność SZKOLNEGO WOLONTARIATU zebraliśmy na cele charytatywne kwotę 2406 złotych i 50 groszy. Na leczenie pooperacyjne i dalszą rehabilitację dla Artura ucznia klasy V przekazaliśmy kwotę 1500 złotych. Dla dwóch osób samotnych, starszych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej zrobiliśmy paczki świąteczne z żywnością za kwotę 220 złotych. Były to osoby z naszej parafii a zamieszkałe na oś. Stroszek. Zbierane słodycze w okresie przedświątecznym przekazaliśmy dzieciom z ochronki św. Brata Alberta.