Szkoła Podstawowa nr 38 w Bytomiu  

Kontakt


Informacje dotyczące rekrutacji
na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej.

Z powodu stanu epidemicznego w kraju zapisy do pierwszej klasy prowadzone są internetowo na adres spb38@poczta.onet.pl Wypełnione zgłoszenie lub wniosek - najlepiej skan - (ale niekoniecznie) można przesyłać na adres szkoły spb38@poczta.onet.pl   

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 (PDF)
ZGŁOSZENIE DZIECKA z rejonu SP 38 Bytom
WNIOSEK o przyjęcie dziecka spoza rejonu SP 38 Bytom

Uwaga:
W zgłoszeniu dziecka lub wniosku o przyjęcie wymagany jest podpis obydwu rodziców lub opiekunów prawnych!

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.


Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych odbywa się przez Internet.
   Wszelkie informacje znajdziecie tu: 
Nabór Optivum

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych - komunika MEN (PDF)  

 

Oferta edukacyjna bytomskich szkół ponadpodstawowych - 29.04.2020 r.

 

Informacja dot. rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 - ZSGH  Bytomiu

Ulotka na temat kierunków kształcenia w ZSGH
Technik żywienia i usług gastronomicznych - film
Technik hotelarstwa - film
Technik organizacji turystyki - film
Kucharz Cukiernik - film

Informacja dot. rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 - II LO w Bytomiu (PDF)
Informacja dot. rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 - Zespół Szkół Usługowo -
   rzemieślniczych w Bytomiu
(PDF)
Informacja dot. rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 - WOLI  w Warszawie (PDF)
   
Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne - folder informacyjny (PDF)
Informacja dot. rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 - VIII LO w Zabrzu (PDF)
Informacja dot. rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 - ZSGH w Bytomiu (PDF)
Informacja dot. rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 - II LO w Katowicach (PDF)
Informacja dot. rekrutacji na rok szkolny 2020/2021
   Technikum nr 13 w Radzionkowie   PLAKAT    ULOTKA
Informacja dot. rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 - ZS nr 1 Katowice (PDF)
                 Ulotka szkolna str. 1    Ulotka str. 2    Plakat szkolny
  Informacja dot. rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 - ZSCKR - Nakło Śląskie
 

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty
   - terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021
(PDF)
 

Załącznik nr 1 - terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym do branżowych szkółI stopnia, w których zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 2021 r.
 
(PDF)

 

Załącznik nr 2 - terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych branżowych szkół II stopnia oraz na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych szkół policealnych na rok szkolny  2020/2021, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września 2020 r. (PDF)

 

Załącznik nr 3 - terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla dorosłych oraz na semestr pierwszy klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na rok szkolny 2020/2021, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września 2020 r. (PDF)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

spb38@poczta.onet.pl

spb38@poczta.onet.pl
tel. (32) 289-53-17
NIP:
 626-26-26-643

Kalendarz szkolny

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej
 

Platforma Edukacyjna
Miasta Bytom