Szkoła Podstawowa nr 38 w Bytomiu  

Kontakt


Dokumenty szkolne

 
Regulamin wolontariatu - 19.09.2022 r. (PDF)
Zgoda wolontariusza - 19.09.2022 r.   (PDF)
Karta pracy wolontariusza - 19.09.2022 r. (PDF)
Statut Szkoły Podstawowej nr 38 w Bytomiu - 29.08.2022 r. (PDF)
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.  (PDF)
Program wychowawczo - profilaktyczny SP 38 na rok szkolny 2021/2022 (PDF)
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolne w roku szkolnym 2021/2022 (PDF)
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolne w roku szkolnym 2021/2022 (DOC)
Regulamin świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2021/2022 (PDF)

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 38 w Bytomiu - obowiązujące od 01.09.2021 r. (PDF)

Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2021/2022
Zasady nauki zdalnej - II semestr 2020/21
Bezpieczeństwo w szkole - procedury bezpieczeństwa.
RODO - dokumenty dotyczące ochrony danych osobowych.
Monitoring w Szkole Podstawowej nr 38 w Bytomiu.
Karta oceniania zachowania. (PDF)
Program profilaktyczno - wychowawczy.
Misja i wizja szkoły.
Ustanowienie twałego zarządu SP 38 Bytom str. 1 (PDF)
Ustanowienie twałego zarządu SP 38 Bytom str. 2   (PDF)
Akt założycielski SP nr 38 w Bytomiu - str. 1 (PDF)
Akt założycielski SP nr 38 w Bytomiu - str. 2  (PDF)
Majątek - protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 20.12.2006 r. (PDF)
 
 
 
 
 
 

BIP dokumenty

Aktywna Tablica Edycja 2022

- Zaproszenie do składania ofert na wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne
   w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica –edycja 2022”
(PDF)

- Załącznik Nr 1 –wykaz rzeczowy środków dydaktycznych w ramach programu rządowego „Aktywna Tablica – edycja 2022” (PDF)

- Załącznik Nr 2: Wzór formularza ofertowego (DOC)

- Załącznik Nr 2: Wzór formularza ofertowego (PDF)

- Protokół dot. postępowania udzielenia zamówienia publicznego - str. 1

- Protokół dot. postępowania udzielenia zamówienia publicznego - str. 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

spb38@poczta.onet.pl

spb38@poczta.onet.pl
tel. (32) 289-53-17
NIP:
 626-26-26-643

Kalendarz szkolny

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie