Szkoła Podstawowa nr 38 w Bytomiu  

Kontakt


Dokumenty szkolne

  
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.  (PDF)
Program wychowawczo - profilaktyczny SP 38 na rok szkolny 2021/2022 (PDF)
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolne w roku szkolnym 2021/2022 (PDF)
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolne w roku szkolnym 2021/2022 (DOC)
Regulamin świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2021/2022 (PDF)

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 38 w Bytomiu - obowiązujące od 01.09.2021 r. (PDF)

Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2021/2022
Zasady nauki zdalnej - II semestr 2020/21
Bezpieczeństwo w szkole - procedury bezpieczeństwa.
RODO - dokumenty dotyczące ochrony danych osobowych.
Monitoring w Szkole Podstawowej nr 38 w Bytomiu.
Statut Szkoły Podstawowej nr 38 w Bytomiu - 27.08.2021 r. (PDF)
Karta oceny zachowania.
Program profilaktyczno - wychowawczy.
Misja i wizja szkoły.
Ustanowienie twałego zarządu SP 38 Bytom str. 1 (PDF)
Ustanowienie twałego zarządu SP 38 Bytom str. 2   (PDF)
Akt założycielski SP nr 38 w Bytomiu - str. 1 (PDF)
Akt założycielski SP nr 38 w Bytomiu - str. 2  (PDF)
Majątek - protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 20.12.2006 r. (PDF)