Szkoła Podstawowa nr 38 w Bytomiu  

Kontakt


Dokumenty szkolne

Bezpieczeństwo w szkole - procedury bezpieczeństwa.
 
Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny
   SP 38 w Bytomiu - 01.10.2023 r.
(PDF)
Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących 
   w klasach I-VIII SP 38 w Bytomiu - 01.10.2023 r.
(PDF)
Średnia ważona ocen w SP 38 Bytom - 30.01.2023 r.  (PDF)
Kryteria oceniania z wychowania fizycznego - 30.01.2023 r. (PDF)
Regulamin wolontariatu - 19.09.2022 r. (PDF)
Zgoda wolontariusza - 19.09.2022 r.   (PDF)
Karta pracy wolontariusza - 19.09.2022 r. (PDF)
Statut Szkoły Podstawowej nr 38 w Bytomiu - 29.08.2022 r. (PDF)
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.  (PDF)
Program wychowawczo - profilaktyczny SP 38 na rok szkolny 2021/2022 (PDF)
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolne w roku szkolnym 2021/2022 (PDF)
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolne w roku szkolnym 2021/2022 (DOC)
Regulamin świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2021/2022 (PDF)

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 38 w Bytomiu - obowiązujące od 01.09.2021 r. (PDF)

Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2021/2022
Zasady nauki zdalnej - II semestr 2020/21
Deklaracja dostępności
RODO - dokumenty dotyczące ochrony danych osobowych.
Monitoring w Szkole Podstawowej nr 38 w Bytomiu.
Karta oceniania zachowania. (PDF)
Program profilaktyczno - wychowawczy.
Misja i wizja szkoły.
Ustanowienie twałego zarządu SP 38 Bytom str. 1 (PDF)
Ustanowienie twałego zarządu SP 38 Bytom str. 2   (PDF)
Akt założycielski SP nr 38 w Bytomiu - str. 1 (PDF)
Akt założycielski SP nr 38 w Bytomiu - str. 2  (PDF)
Majątek - protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 20.12.2006 r. (PDF)
 
 
 
 
 
 

BIP dokumenty

Bilans szkoły za 2022 r.
 Bilans jednostki budżetowej - SP 38 Bytom (PDF)
 Bilans jednostki budżetowej - SP 38 Bytom - inf. dodatkowe s.1 (PDF)
 Bilans jednostki budżetowej - SP 38 Bytom - inf. dodatkowe s.2 (PDF)
 Bilans jednostki budżetowej - SP 38 Bytom - inf. dodatkowe s.3 (PDF)
 Bilans jednostki budżetowej - SP 38 Bytom - inf. dodatkowe s.4 (PDF)
 Bilans jednostki budżetowej - SP 38 Bytom - inf. dodatkowe s.5 (PDF)
 Bilans jednostki budżetowej - SP 38 Bytom - inf. dodatkowe s.6 (PDF)
 Bilans jednostki budżetowej - SP 38 Bytom - inf. dodatkowe s.7 (PDF)
 Bilans jednostki budżetowej - SP 38 Bytom  - bilans zysków i strat (PDF)
 Bilans jednostki budżetowej - SP 38 Bytom - zestawienie zmian w funduszu (PDF)
 
 

Aktywna Tablica Edycja 2022

- Zaproszenie do składania ofert na wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne
   w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica –edycja 2022”
(PDF)

- Załącznik Nr 1 –wykaz rzeczowy środków dydaktycznych w ramach programu rządowego „Aktywna Tablica – edycja 2022” (PDF)

- Załącznik Nr 2: Wzór formularza ofertowego (DOC)

- Załącznik Nr 2: Wzór formularza ofertowego (PDF)

- Protokół dot. postępowania udzielenia zamówienia publicznego - str. 1

- Protokół dot. postępowania udzielenia zamówienia publicznego - str. 2

  - Odpowiedź na wniosek z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie propozycji skorzystania
    z rządowego programu „Aktywna tablica” za pośrednictwem wydawnictw

   edukacyjnych.
(PDF)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

spb38@poczta.onet.pl

spbytom38@op.pl
tel. (32) 289-53-17
NIP:
 626-26-26-643

Kalendarz szkolny

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie