Szkoła Podstawowa nr 38 w Bytomiu  

Kontakt


Dokumenty szkolne

  
Program wychowawczo - profilaktyczny SP 38 na rok szkolny 2021/2022 (PDF)
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolne w roku szkolnym 2021/2022 (PDF)
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolne w roku szkolnym 2021/2022 (DOC)
Regulamin świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2021/2022 (PDF)

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 38 w Bytomiu - obowiązujące od 01.09.2021 r. (PDF)

Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2021/2022
Zasady nauki zdalnej - II semestr 2020/21
Bezpieczeństwo w szkole - procedury bezpieczeństwa.
RODO - dokumenty dotyczące ochrony danych osobowych.
Monitoring w Szkole Podstawowej nr 38 w Bytomiu.
Statut Szkoły Podstawowej nr 38 w Bytomiu - 27.08.2021 r. (PDF)
Karta oceny zachowania.
Program profilaktyczno - wychowawczy.
Misja i wizja szkoły.